Detail projektu
Večeře Blanenšťáků

O PROJEKTU SE NEHLASUJE

Navrhovatel/ka: Filip Marek

Komentář města:

PRO TENTO PROJEKT SE NEHLASUJE

Navrhovatel projektu předložil návrh, který není realizovatelný v rámci participativního rozpočtu Společně PRO Blansko. Podle pravidel nejsou poporovány tzv. měkké projekty, tedy akce a aktivity, neboť tyto jsou součástí vyhlášených programů města. Navrhovatel byl odkázán na programové dotace v oblasti kultury a zájmové činnosti.

Zdůvodnění návrhu:

Máte rádi jídlo? Rádi jíte ve společnosti? A co jídlo zadarmo? To všechno jsou věci, které nabídne nová kulturní akce "Večeře Blanenšťáků"

Návrh řešení:

Město Blansko zorganizuje akci, jejíž náplní bude uvaření jednoho jídla (polévky, guláše,...) ve velkém. Porce se poté budou vydávat na náměstí, kde budou připraveny stoly a každý Blanenšťák bude mít jednu zadarmo.