Projekty – ročník 2023

obrázek k projektu: Streetballové hřiště pod dopravákem

Streetballové hřiště pod dopravákem

Navrhovatel/ka: Stanislav Komínek

Basketbal je oblíbeným sportem v našem městě. V současné době existuje v Blansku více než desítka basketbalových košů na venkovních hřištích, ty jsou ale pro své zpracování vhodné spíše pro individuální nácvik hodu na koš než pro intenzivní hru streetballu, venkovní variantu basketbalu. Jeden z těchto košů je nyní umístěn také na hřišti, kterého se týká tento návrh. Část stávajícího hřiště pod dopravním hřištěm chceme v rámci projektu přeměnit na atraktivní, kvalitní a bezpečné streetballové hřiště, které bude splňovat parametry pro intenzivní hru a svým provedením přiláká hráče z okolí.

obrázek k projektu: Lavička Jindřicha Wankla před blanenským zámkem

Lavička Jindřicha Wankla před blanenským zámkem

Navrhovatel/ka: Ing. Iva Pavlišová

Okolí zámku a zámecký park je klidová zóna, kterou využívají v letních měsících turisté, ale také místní obyvatelé. V zámku sídlí muzeum, které uchovává a prezentuje poznatky a doklady o historii regionu. Jsou zde expozice věnované tradici výroby
blanenské umělecké litiny, bádání v Moravském krasu a jeho prehistorie. Blansko se může pochlubit jednou z nejstarších tradic muzejnictví.

Jindřich Wankel zde bydlel na zámku i v podzámčí s celou svou rodinou. V druhé polovině 19. století pobýval v Blansku, kde byl jmenován knížecím a hutním lékařem. V Blansku se usadil a oženil se s Eliškou Šímovou. Celý život věnoval bádání v Moravském krasu. Přezdívá se mu „otec moravské archeologie“, položil základy speleologii i paleontologii.

Nejvíce se proslavil objevem v jeskynní svatyni v Býčí skále. Wankel je autorem romantického cestopisu Obrazy z Moravského Švýcarska a jeho minulosti a bohatě se angažoval také v blanenském společenském a kulturním životě. Stal se zakladatelem významného blanenského čtenářsko-pěveckého spolku Rastislav. V roce 1883 byl jmenován čestným občanem města. V

V rámci předkládaného projektu je plánováno umístění jeho sochy na stávající lavičku vedle kašny s možností vyfotit se.

obrázek k projektu: Osvětlení Ježkova nábřeží

Osvětlení Ježkova nábřeží

Navrhovatel/ka: Libor Čermák

Lokalita Ježkova nábřeží je dlouhodobě považována za neutěšené místo a večer se jí mnozí vyhýbají z důvodu chybějícího osvětlení. Jako vhodný prvek pro toto místo jej uvádí také respondenti v průzkumu nadace Veronica, který se zabýval oživením blanenského nábřeží (https://www.veronica.cz/oziveni-blanenskeho-nabrezi-svitavy)

obrázek k projektu: Dětský Pumptrack Blansko – Sportovní ostrov

Dětský Pumptrack Blansko – Sportovní ostrov

Navrhovatel/ka: Pavel Magda

Obliba terénní cyklistiky stoupá a obce či města si začínají stále více uvědomovat obrovský potenciál v jejím pozitivním vlivu na lidské zdraví spolu se zlepšováním fyzické zdatnosti. Jízda na kole prospívá pohybovému aparátu. Jízdu na kole si můžeme přitom dopřát a to i přímo ve městě při jízdě na pumptracku. Pumptrack je uzavřený, uměle vytvořený okruh pro jízdu na kole, který se projíždí bez šlapání. Okruh je tvořený vlnami a klopenými zatáčkami, které umožňují udržovat nebo dokonce zvyšovat rychlost jízdy pouhým pumpováním. Je to ideální nácvik rovnováhy, ovládání a získání základních dovedností na jízdních kolech, zároveň je to výborný prostředek pro zábavu a pilování technických dovedností.

obrázek k projektu: Zvelebení prostoru u skautských kluboven v ulici Růžové

Zvelebení prostoru u skautských kluboven v ulici Růžové

Navrhovatel/ka: Ing. Miroslav Martinek

Máme v úmyslu komplexně revitalizovat vnější prostory kolem objektů skautských kluboven na ulici Růžové. V současné době jsou tyto prostory, navzdory svému významu jako místa setkávání a práce s dětmi a mládeží, nedostatečně využity a představují potenciální riziko pro jejich uživatele. Je nezbytné přetvořit tato místa tak, aby byla nejen bezpečná, ale aby také co nejvíce odpovídala potřebám dětí, mládeže a jejich rodičů.

Naším cílem je vytvořit prostor, který nabídne širokou škálu volnočasových aktivit – od sportovních vyžití po příměstské tábory a výchovnou práci s dětmi a mládeží. Důležité je podotknout, že objekty i dotčené pozemky patří městu Blansku. V rámci tohoto projektu jsou jednotlivé části plánovaných úprav specifikovány samostatně.

obrázek k projektu: Dětské hřiště poblíž autobusové a hl. železniční stanice

Dětské hřiště poblíž autobusové a hl. železniční stanice

Navrhovatel/ka: Markéta Fikarová

V blízkém okolí autobusové a hlavní železniční stanice chybí bezpečný prostor, kde lze s dětmi čekat na spoj. Nejbližší dětská hřiště jsou poměrně vzdálená – hřiště Písečná cca 1 km do kopce, hřiště na Ježkově nábřeží cca 1 km po cyklostezce.

Navrhujeme zřídit dostupnější dětské hřiště, které bude současně sloužit i dětem z bezprostředního okolí nebo ze sídliště Písečná při cestách na nákup apod.

Jako vhodné místo jsme vytipovali městský trávník u křižovatky ulic Antonína Dvořáka a Těchovská. Jde o klidné místo skryté před ruchem z ulic Svitavská i Masarykova, současně je však velmi blízko hlavním přestupním uzlům Blanska. Torzo starého pískoviště značí, že místo bylo pro děti využíváno již dříve. Trávník je ze dvou stran obehnán živým plotem, který zajišťuje přirozenou bezpečnostní bariéru k silnicím. Jsou zde čtyři mladé stromy, které lze časem využít jako zdroje stínu.

obrázek k projektu: DiscGolf Blansko

DiscGolf Blansko

Navrhovatel/ka: Michal Král

Discgolf je jednoduchá venkovní aktivita inspirovaná golfem. Cílem je dostat disk (létající talíř) z výhoziště do koše na co nejmenší počet hodů. Výhoziště spolu s košem tvoří jamku, kterých je na hřišti obvykle 6 až 18. Hráči je postupně obcházejí a počítají si celkové skóre.

Hra je ovlivněna členitostí terénu, stromy, keři nebo vodními prvky. Dalšími překážkami, které zvyšují bezpečnost hry a zároveň ji zpestřují, jsou zóny autů ohraničené např. plotem, chodníkem nebo silnicí, kterým se hráči snaží vyhnout a odkud nesmí hrát. Směr hry pak ovlivňují povinnosti, kudy hráč musí házet, např. povinnost hrát mezi dvěma stromy nebo obhodit sloup zleva.

Oblíbenost discgolfu spočívá v jeho jednoduchosti a dostupnosti. Ke hře stačí pouze jeden disk a hrát můžete zdarma na drtivé většině hřišť, kterých je u nás už 160 a na celém světě okolo 14 tisíc. Každé hřiště má jinou délku, obtížnost i tvář danou prostředím. Nejblíže k nám je hřistě na sídlišti Brno Lesná, vhodné pro začátečníky. Brno Zamilec je krásné, ale náročné lesní hřiště. Dlouhé hodiny s dětmi můžete strávit ve Vyškově, kde je 9 jamek umístěno v centrálním parku a 9 jamek v zóně s velkým dětským hřištěm, aquparkem, skateparkem, inlajny a dalšími atrakcemi.

Světovou elitu ve sportovním discgolfu můžete potkat na bezesporu nejkrásnějším hřišti v Evropě uprostřed zámeckého parku na Konopišti, které se ale bohužel staví jen na krátkou dobu k příležitosti konání prestižního evropského turnaje.

Okolo každého hřiště existuje komunita nadšenců, kteří společně trénují, starají se o hřiště, pořádají turnaje a zaučují nováčky. Taková komunita už v Blansku pomalu vzniká, stačila dvě setkání na přehradě a máme spoustu nadšených dětí i dospělých.

Discgolf je výborná celoroční aktivita nejen pro děti a dospělé, ale i pro seniory, kteří rádi spojí procházku s aktivním pohybem a hrou. Aktivita, která v Blansku zatím chybí.

obrázek k projektu: Venkovní úpravy areálu Veranda na Obůrce

Venkovní úpravy areálu Veranda na Obůrce

Navrhovatel/ka: Miroslav Kolář

Naším záměrem je obnova venkovního prostranství areálu Veranda na Obůrce formou veřejně přístupného parku. Lokalita je výchozím místem pro návštěvníky rozhledny Podvrší, leží na cyklotrase Blansko – Petrovice a turistické značené cestě Blansko – Sloup.

Pro návštěvníky, pěší i cykloturisty, poskytne park prostor k odpočinku, relaxaci a setkání s přáteli v prostředí zeleně a klidu. Pořádají se zde nejrůznější kulturní a společenské akce (např. Pytlácká zábava, Dětský den, Ostatky, Oslavy svatého Martina, zakončení prázdnin apod.) a navrhované úpravy pro jejich konání ve velké míře zajistí důstojné podmínky.

Návrh revitalizace zahrnuje zemní práce, výsadbu trávníku a listnatých stromů, vytvoření zpevněné plochy, místa pro ohniště a venkovního posezení. Současný stav je takový, že vstupní brána do areálu je trvale uzamčena a areál je veřejnosti přístupný pouze v době konání nějaké akce. Realizace záměru umožní jeho zpřístupnění pro širokou veřejnost.

obrázek k projektu: Pořízení plovoucích vodních prvků na přehradu v RO Palava

Pořízení plovoucích vodních prvků na přehradu v RO Palava

Navrhovatel/ka: Michal Králík

Projekt spočívá v pořízení plovoucího pontonu, trampolíny případně i jiných prvků na vodní plochu přehrady v RO Palava. Zaměrem je rozšířit možnosti zábavy a rekreace pro návštěvníky RO Palava během plavecké sezóny. Dalším efektem instalace plovoucích prvků bude motivace i horších plavců zkoušet plavat místo, aby zůstávali na břehu. Snahou je také přilákat rodiny s dětmi a hlavně mládež ven k aktivnímu trávení volného času.

obrázek k projektu: Projekt kruhový objezd v Blansku – jinak

Projekt kruhový objezd v Blansku – jinak

Navrhovatel/ka: Pavel Pokorný, Roman Holub

Kruhový objezd v Blansku u nádraží leží pro nás ve strategicky důležité lokalitě – u obou nádraží. Stejně jako desítky tisíc turistů, obyvatel a návštěvníků města, ročně vidíme denně, pouze nevzhledný a neefektivní ostrůvek uprostřed křižovatky porostlý keři. Je to škoda, není mnoho regionů v ČR, které se mohou pochlubit tolika atraktivními tématy pro turisty, jako ten náš v Moravském krasu. Cílem projektu je oživení objezdu osazením tématickým kusem kamene (či vápence) se známým sloganem našeho města BLANSKO BRÁNA MORAVSKÉHO KRASU. Nový kruhový objezd se tak stane symbolem spojení Blanska s Moravským krasem. Podpoří turismus, regionální turistiku, prestiž a  brand Města Blanska. Projekt je třeba konzultovat s Jihomoravským Krajem a Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje. V případě potřeby lze projekt zrealizovat místo objezdu na kterémkoliv vhodném pozemku Města Blanska. (Podpisový arch společně s projektem nyní předáváme na podatelně Města Blanska.)

obrázek k projektu: Pro Skatepark Blansko, Minirampa a osvětlení

Pro Skatepark Blansko, Minirampa a osvětlení

Navrhovatel/ka: Robert Hořava

Blanenský skatepark ročně využívají stovky návštěvníků od dětí, mládeže, mladých dospělých a rodičů, kteří zde tráví aktivně svůj volný čas. Vybavení skateparku je bohužel v současnosti stále nedostatečné pro využití v plné míře.

V rámci projektu navrhujeme rozšíření skateparku o minirampu, posezení a lampy. Minirampa je jednou ze základních součástí dobře vybavených skateparků po celé České republice. Pro rozvoj streetových dovedností je základem.

Osvětlení, které je malým nákladem, umožní všem účastníkům trávit čas na skateparku i v podzimních a jarních dnech, kdy už je brzy tma. Slibujeme si od toho ještě větší využitelnost skateparku.

V prostoru skateparku by bylo vhodné umístit i dvě bedny na streetové využití. I když jde o jedno z nejvyužívanějších sportovišti v Blansku, není zde dostatek posezení. Proto navrhujeme doplnění prostoru o další lavičky.

Všechny návrhy vycházejí z výstupů Komunitního projetu, který se zabývá práci s dětmi, dospívajícími a jejich rodinami, který probíhá v rámci evropského projektu Místní akční skupiny Moravský kras.

obrázek k projektu: Rekonstrukce historické kašny na Starém Blansku

Rekonstrukce historické kašny na Starém Blansku

Navrhovatel/ka: Štěpán Bahelka

V parčíku mezi ulicemi Komenského a Zdíkova je umístěna historická litinová kašna, která údajně byla původně před radnicí. Její stav by si zasloužil uvedení do původního stavu, včetně úpravy okolí.

obrázek k projektu: Park v Salmově ulici

Park v Salmově ulici

Navrhovatel/ka: Lenka Součková

Travnatá plocha se vzrostlými stromy na Salmové ulici mezi č. domu 16-18 je od prvopočátku svého vzniku využívána obyvateli z okolí pouze k venčení psů. Navrhuji využít tuto plochu jako park vhodný k procházkám a odpočinku seniorů, popřípadě lidem s dočasným nebo trvalým pohybovým hendikepem, či, jen tak k sousedskému setkávání. Předpokládané využití je obyvateli z přilehlých domů ulice Salmova a to více jak z 250 bytů. V této oblasti je zřízeno workoutové hřiště pro -náctileté, dětské hřiště a hned vedle něho by mohl navazovat navrhovaný park využíván dospělými. Uprostřed parku by byl umístěn zajímavý altán s rákosovou střechou, který by přiměl širokou veřejnost přijít si ho prohlédnout. Současně se návštěvníci dozví z informačních tabulí zajímavosti o starohraběnce Marii Alžbětě Salm-Reifferscheidt-Raitz, čímž vznikne další pěkné místo podporující turistický ruch ve městě.

obrázek k projektu: Lavička na přehradě (rekreační oblast Palava)

Lavička na přehradě (rekreační oblast Palava)

Navrhovatel/ka: Tomáš Palášek, Ing. Pavlína Šamánková, Ph.D

Na rekreační oblasti Palava není příliš mnoho míst ke klidnému posezení s dlouhým slunečním svitem. Dříve jsme sedávali na lavičce pod minigolfem, zde však bylo vybudováno hřiště a klid místa se tím ztratil. Navrhujeme umístění lavičky/laviček nad svah nad Myslivnou (přelom mírnějšího a prudšího svahu bývalé sjezdovky; dnes už v podstatě pod lesem). Toto místo nabízí klid, nejdelší sluneční osvit a možnost sledování západů slunce obzvláště v jarních a podzimních měsících.

obrázek k projektu: Revitalizace sportovního areálu za ZŠ Salmova

Revitalizace sportovního areálu za ZŠ Salmova

Navrhovatel/ka: Monika Karlíková

S vaší pomocí bychom mohli vylepšit školní areál, který slouží žákům školy, ale i veřejnosti k aktivnímu trávení volného času. Tento areál je využíván zejména pro atletiku a míčové hry na nedávno zrekonstruovaných hřištích s umělým povrchem. Nicméně nabízí se zde potenciál pro rozšíření sportovních aktivit na nevyužitých travnatých plochách a zpevněné ploše se stolem pro stolní tenis. Stávající ping-pongový stůl je v neuspokojivém stavu. Poškození povrchu stolu brání ve hře, nebo ji činí více než obtížnou. Výměna stolu, popřípadě jeho renovace je tedy pro další využití nezbytná.

obrázek k projektu: První parkourové hřiště v Blansku

První parkourové hřiště v Blansku

Navrhovatel/ka: Helena Vyplelová

Záměrem našeho projektu je vybudovat první parkourové hřiště v Blansku. Parkour je v posledních letech stále populárnější pohybová aktivita (nejen) mezi dětmi a dospívajícími, proto by si zájemci o tento sport zasloužili vlastní venkovní, veřejně dostupné tréninkové zázemí také v našem městě. Cílem parkouru je naučit se pohybovat v prostředí – městském či přírodním – plynule, efektivně a bezpečně s použitím nikoli technických prostředků, ale vlastního těla. Parkour rozvíjí jak fyzické dovednosti (rychlost, sílu, mrštnost či koordinaci), tak předpoklady psychické povahy (odvahu, vůli, trpělivost), a coby „životní styl mladých“ slouží též jako prevence sociálně nežádoucích jevů.

obrázek k projektu: Kuličkové hřiště

Kuličkové hřiště

Navrhovatel/ka: Miloslava Vašková

Navrhuji doplnit Ježkovo nábřeží řeky Svitavy o další herní prvek, který by tak doplnil stávající prvky a ještě více zatraktivnil tento prostor, aby nebyl jen průchozím k obchodním domům. Prostor je ideálním místem pro rozšíření o nevšední kuličkové hřiště. Získáme tak prostor pro další možnost aktivního trávení volného času a to nejen pro rodiny, ale i pro širokou veřejnost. Vždyť, kdo nemá rád kuličky? Hrát může jednotlivec i skupina, malí i velcí. Pouštět kuličky lze jen tak pro zábavu, nebo lze zkusit nejrůznější závody či soutěže. Na kuličkové hřiště lze použít hliněné či skleněné kuličky.

obrázek k projektu: Hravé chodníky

Hravé chodníky

Navrhovatel/ka: Filip Marek

Chodník – věc, která se v posledních letech stává čím dál víc opomíjenou součástí každodenního života. Kreativita se z této věci vytratila už dávno a nahrazení kamenů unifikovanými betonovými dlaždičkami nepomohlo. Proto je na místě tento zdánlivě nedůležitý prvek veřejného prostoru trošku ozvláštnit.

Nakresleme na chodníky skákací panáky, hry pro děti, šifrovačky pro dospívající, vtipy pro smíšky a dekorace pro ostatní. Ozvláštněme zákoutí našeho města hezkými vzory, zpracovanými profesionálními umělci.

obrázek k projektu: Přechody pro chodce na sídlišti Zborovce

PRO TENTO PROJEKT SE NEHLASUJE Přechody pro chodce na sídlišti Zborovce

Navrhovatel/ka: irena smrčková, MSc.

Jako matka a obyvatelka sídliště Zborovce, jsem již několikrát žádala o realizaci přechodů pro chodce (zvláště pak pro děti, kterých je na našem sídlišti skutečně hodně). Zborovce nemají jediný přechod, a to přestože denně odchází do školy stovky dětí. V příloze zasílám návrhy umístění. Smrčková Irena, MSc.

bez obrázku

PRO TENTO PROJEKT SE NEHLASUJE Večeře Blanenšťáků

Navrhovatel/ka: Filip Marek

Máte rádi jídlo? Rádi jíte ve společnosti? A co jídlo zadarmo? To všechno jsou věci, které nabídne nová kulturní akce "Večeře Blanenšťáků"

bez obrázku

PRO TENTO PROJEKT SE NEHLASUJE Pumptrack

Navrhovatel/ka: Barbora Průchová

V návrhu jsem si všimla, že je zájem o postavení dětského pumptracku. Dětský pumptrack je ale opravdu jen pro děti na odrážedlech a houpání se. Něco podobného je na Písečné. Je to super ale ... klasický pumptrack je vhodný jak pro menší děti, které si na tom krásně zablbnou, tak i pro větší a dospělé. Věděli jste, že máme několik Mistrů ČR v Blansku a blízkém okolí, kteří jezdí BMX a musejí jezdit trénovat do Vyškova? Je škoda, že v Blansku není nic podobného. Když si zajedete podívat do Boskovic nebo do Jedovnic, uvidíte tam spousty lidí jak na tom trénují nebo jen blbou. Klasická varianta je určena pro mnohem větší veřejnost než než dětský pumptrack.