Detail projektučíslo 16
První parkourové hřiště v Blansku

Navrhovatel/ka: Helena Vyplelová

První parkourové hřiště v Blansku

Zdůvodnění návrhu:

Záměrem našeho projektu je vybudovat první parkourové hřiště v Blansku. Parkour je v posledních letech stále populárnější pohybová aktivita (nejen) mezi dětmi a dospívajícími, proto by si zájemci o tento sport zasloužili vlastní venkovní, veřejně dostupné tréninkové zázemí také v našem městě. Cílem parkouru je naučit se pohybovat v prostředí – městském či přírodním – plynule, efektivně a bezpečně s použitím nikoli technických prostředků, ale vlastního těla. Parkour rozvíjí jak fyzické dovednosti (rychlost, sílu, mrštnost či koordinaci), tak předpoklady psychické povahy (odvahu, vůli, trpělivost), a coby „životní styl mladých“ slouží též jako prevence sociálně nežádoucích jevů.

Návrh řešení:

Při výběru lokality pro výstavbu hřiště – ulice Čapkova (parcela 721/2) – jsme přihlédli ke zdejšímu terénu (rovná travnatá plocha) a charakteru osídlení v blízkosti sídliště Písečná. V této oblasti se nachází jediné sportoviště pro veřejnost (malé hřiště na kopanou a basketbal na Jasanové) a workoutové či parkourové cvičiště zde chybí zcela. Námi vytipované místo původně sloužilo jako plácek pro malou kopanou, nyní je však využíváno jako parkoviště. Domníváme se, že navrhovaný projekt naváže na původní účel prostoru, a především nabídne místním obyvatelům širší možnosti zdravého trávení volného času. Navrhované hřiště má rozměry 13 × 10 m (130 m²). Skladba a počet prvků závisí na zvoleném typu dopadové plochy. Součástí obrazové dokumentace je verze s povrchem z lité gumy a také levnější varianta – ekologická štěpka –, která by umožnila rozšířit počet i rozmanitost překážek. Vizualizace hřiště vychází z dříve realizovaných projektů a je pouze orientační. Předpokládané náklady projektu se v závislosti na zvoleném povrchu a počtu a charakteru překážek pohybuje od 550 000 do 700 000 Kč (více viz přílohy).

Dotčené místo na mapě: