Nový projekt

NAVRHOVATEL
INFORMACE O PROJEKTU
PŘÍLOHY
co řádek, to jedna URL adresa odkazující na video k navrhovanému projektu
Povolené typy souborů: jpg, jpeg, gif, png, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, odt, ods, odp
Hlasující bere na vědomí, že město Blansko v souvislosti s jeho hlasováním o podaném návrhu pro realizaci v rámci participativního rozpočtu „Společně PRO Blansko“ zpracovává jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, rok narození, adresa trvalého pobytu a e-mailová adresa, a to v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a to po dobu 5 let po ukončení hlasování.
Město Blansko prohlašuje, že osobní údaje hlasujícího slouží výhradně k ověření jeho oprávnění hlasovat v rámci participativního rozpočtu „Společně PRO Blansko“ a nebudou poskytovány jiným subjektům.