Detail projektučíslo 6
Dětské hřiště poblíž autobusové a hl. železniční stanice

Navrhovatel/ka: Markéta Fikarová

Dětské hřiště poblíž autobusové a hl. železniční stanice

Zdůvodnění návrhu:

V blízkém okolí autobusové a hlavní železniční stanice chybí bezpečný prostor, kde lze s dětmi čekat na spoj. Nejbližší dětská hřiště jsou poměrně vzdálená – hřiště Písečná cca 1 km do kopce, hřiště na Ježkově nábřeží cca 1 km po cyklostezce.

Navrhujeme zřídit dostupnější dětské hřiště, které bude současně sloužit i dětem z bezprostředního okolí nebo ze sídliště Písečná při cestách na nákup apod.

Jako vhodné místo jsme vytipovali městský trávník u křižovatky ulic Antonína Dvořáka a Těchovská. Jde o klidné místo skryté před ruchem z ulic Svitavská i Masarykova, současně je však velmi blízko hlavním přestupním uzlům Blanska. Torzo starého pískoviště značí, že místo bylo pro děti využíváno již dříve. Trávník je ze dvou stran obehnán živým plotem, který zajišťuje přirozenou bezpečnostní bariéru k silnicím. Jsou zde čtyři mladé stromy, které lze časem využít jako zdroje stínu.

Návrh řešení:

Navrhujeme zřídit dětské hřiště na městském trávníku tak, aby vyhovovalo jak malým, tak i starším dětem. Zahrnuto je i umístění laviček pro doprovod.

Součástí plánu je také zajištění potřebného zastínění ukotvením stávajících mladých stromů a dále výsadbou několika dalších stromů z jihozápadní strany od ulice Antonína Dvořáka (z jihovýchodní strany je hřiště stíněno přilehlým bytovým domem).

Navrhované prvky:
- Věž se skluzavkou a houpačkami (jeden houpačkový sedák pro starší a jeden pro mladší děti)
- Šplhací sestava s hrazdou, lanovým žebříkem, lezeckou stěnou a sítí, šplhacím lanem a tyčí
- Tunelová průlezka Housenka
- Pružinová houpadla Pes a Koník
- 4× lavička pro rodiče
- Výsadba nových a ukotvení stávajících stromků za účelem vytvoření stínu

Celková odhadovaná cena – 450 000 Kč.

Dotčené místo na mapě: