Detail projektučíslo 15
Revitalizace sportovního areálu za ZŠ Salmova

Navrhovatel/ka: Monika Karlíková

Revitalizace sportovního areálu za ZŠ Salmova

Zdůvodnění návrhu:

S vaší pomocí bychom mohli vylepšit školní areál, který slouží žákům školy, ale i veřejnosti k aktivnímu trávení volného času. Tento areál je využíván zejména pro atletiku a míčové hry na nedávno zrekonstruovaných hřištích s umělým povrchem. Nicméně nabízí se zde potenciál pro rozšíření sportovních aktivit na nevyužitých travnatých plochách a zpevněné ploše se stolem pro stolní tenis. Stávající ping-pongový stůl je v neuspokojivém stavu. Poškození povrchu stolu brání ve hře, nebo ji činí více než obtížnou. Výměna stolu, popřípadě jeho renovace je tedy pro další využití nezbytná.

Návrh řešení:

Tento PaRo projekt lze rozdělit na několik částí: ▶ workoutové hřiště – rozsahem 7 × 9 m menší hřiště pro veřejnost i žáky školy, ▶ workoutové hřiště malé s fitness posilovacími prvky či posuvným závažím – rozsahem menší 5 × 10 m pro veřejnost i žáky školy, ▶ venkovní stůl pro stolní tenis – rozsahem 3,5 × 2,5 m hřiště pro veřejnost i žáky školy. První a hlavní částí projektu je vybudování jednoduchého, veřejně přístupného workoutového hřiště a menšího hřiště s doplňujícími fitness prvky vedle školní budovy. Druhou částí projektu je oprava či výměna venkovního stolu pro ping-pong. Stolní tenis je stále žádaný sport, není finančně náročný a je vhodný takřka pro všechny věkové kategorie. V pokračující fázi by mohlo dojít k doplnění dalších, zejména dětských hracích prvků. Kromě sportovního vyžití tedy projekt nabídne i herní zázemí pro mateřskou školu Salmova a taktéž pro rodiče s dětmi ze sídliště Sever ale v podstatě pro všechny občany Blanska. Součástí projektu je cenová kalkulace, analýza proveditelnosti a další návrhy vizuální podoby jednotlivých hřišť. Vizualizace všech navrhovaných hřišť vychází z dříve realizovaných projektů a jsou pouze orientační, finální podoba se může lišit.

Dotčené místo na mapě: