Projekty – ročník 2020

obrázek k projektu: Víceúčelové sportovní hřiště na zimním stadionu v Blansku
108 hlasů

Víceúčelové sportovní hřiště na zimním stadionu v Blansku

Navrhovatel/ka: Petr Mikulášek

Prostor pro umístění nové víceúčelové plochy s doplňky se nachází v horní části zimního stadionu vedle tribuny. V současnosti je zde betonová podlaha bez dalších doplňků. Plocha nebude určená nejen pro hokejisty. Využít ji mohou pro svoji přípravu i cyklisté, atleti, hasiči, popřípadě jiné kluby či zájmová sdružení. Modernizaci zázemí by přivítali také mladí hokejisté klubu HC Rytíři Blansko, kteří by ji využívali k takzvané suché přípravě pro rozvoj dovednosti a techniky.

obrázek k projektu: Oživení nábřeží Svitavy – nízká lanová dráha
251 hlasů

Oživení nábřeží Svitavy – nízká lanová dráha

Navrhovatel/ka: Zuzana Střítecká

Nábřeží řek bývá ve městech jednou z nejatraktivnějších lokalit, kde se dá trávit volný čas. Kolem Svitavy navíc vede cyklostezka, podél níž jsou umístěny lavičky, okolo už poměrně vzrostlé stromy – přesto zatím místo k pobytu příliš neláká. Na těch pár lavičkách kolem cyklostezky se obvykle zdržují lidé bez domova často v podroušeném stavu.

Navrhované řešení by se týkalo jednak rodin s dětmi (u nízkých lanových drah se obvykle uvádí věk 13-14 let – předpokládané využití by tedy bylo i pro starší děti a dorost), ale celkově se dá očekávat zatraktivnění lokality i pro ostatní skupiny občanů díky přidání otočných laviček a také vytlačení nepřizpůsobivých občanů.

obrázek k projektu: Buřtoviště Olešná
178 hlasů

Buřtoviště Olešná

Navrhovatel/ka: Jaromír Křivan

Tento projekt navrhuje zpevnění plochy cca l0 x l0 metrů pro umístění dvou buněk a jejich zastřešení. Buňky by byly sestavené do ´L‘ a zastřešením by vznikl prostor pro příjemné posezení. 

obrázek k projektu: Oprava cesty kolem fotbalového hřiště na Údolní
159 hlasů

Oprava cesty kolem fotbalového hřiště na Údolní

Navrhovatel/ka: Kateřina Kolářová

Cesta vedoucí z ohybu ulice Údolní přes pozemky č. 699/1 a 690/1 směrem k zahrádkářské kolonii s pokračováním pak například nad Písečnou či ke studánkám pod Podlesím. Cesta je využívána nejen zahrádkáři, ale i rodiči s dětmi či mateřskými školami jako výchozí cesta na vycházku do přírody. Cesta je ale ve špatném stavu – úzká, vymletá, zčásti sesutá, amatérsky zasypávaná zbytkovými materiály včetně střepů.

obrázek k projektu: Zakrytí úložiště odpadků
107 hlasů

Zakrytí úložiště odpadků

Navrhovatel/ka: Karel Šváb za SVJ Jasanová 14–22

Navrhujeme zakrytí kontejnerů, jak to mají okolní domy na Jasanové nebo Pod Javory. Domníváme se, že bychom eliminovali možnost odkládání odpadků a nepotřebných věcí od občanů, kteří nebydlí na sídlišti. Navíc by došlo k estetickému sjednocení v rámci sídliště.

obrázek k projektu: Venkovní skříňky pro sportovce na Sportovním ostrově
212 hlasů

Venkovní skříňky pro sportovce na Sportovním ostrově

Navrhovatel/ka: Martina Čumová

obrázek k projektu: Úprava veřejného prostranství pro setkávání občanů
63 hlasů

Úprava veřejného prostranství pro setkávání občanů

Navrhovatel/ka: Hana Jedináková

Jedná se o prostor mezi vstupem do místnosti občanské aktivity (OA) Lažánky v kulturním domě a hasičskou zbrojnicí (pozemek parc. č. 1/1 v k. ú. Lažánky u Blanska). Tento prostor je využíván pro různé kulturní a společenské akce pořádané nejen OA Lažánky.

obrázek k projektu: Úprava chodníku na Dvorské ulici
72 hlasů

Úprava chodníku na Dvorské ulici

Navrhovatel/ka: Ludmila Janíková

obrázek k projektu: Zastřešení posezení na hřišti Blansko-Klepačov
251 hlasů

Zastřešení posezení na hřišti Blansko-Klepačov

Navrhovatel/ka: Pavel Tvarog

Realizace pevného přístřešku za hřištěm na Klepačově v prostoru bývalého tenisového kurtu. Velikost přístřešku je plánována 20 × 5,5 metru pro posezení při společenských a sportovních akcích a jako ochrana před povětrnostními podmínkami. Přístřešek by měl být kapacitně koncipován pro 20 – 100 osob.

obrázek k projektu: Lavičky pro oddech i setkávání generací
296 hlasů

Lavičky pro oddech i setkávání generací

Navrhovatel/ka: Jiří Kaňa za Římskokatolickou farnost Blansko

Umístění laviček, případně stolků s posezením – tzv. hnízda, na veřejných plochách města, a to nejen v centru, ale i v sídlištních oblastech města. Z průzkumu navrhovatele vyšly jako návrh lavičky s vyšším posezem, případně s područkami. Tento mobiliář je vhodný zejména pro starší spoluobčany. Další část návrhu se týká zřízení míst pro posezení skupiny osob, tzv. hnízda, umístěná v blízkosti pěších zón, ve volném prostoru parků nebo v blízkosti bydlišť.

obrázek k projektu: Oprava příjezdové komunikace k zahradám v lokalitě Zborovec

PRO TENTO PROJEKT SE NEHLASUJE Oprava příjezdové komunikace k zahradám v lokalitě Zborovec

Navrhovatel/ka: Eva Kelnerová

obrázek k projektu: První veřejný gril v Blansku

PRO TENTO PROJEKT SE NEHLASUJE První veřejný gril v Blansku

Navrhovatel/ka: Martina Čumová

bez obrázku

PRO TENTO PROJEKT SE NEHLASUJE Doplnění městské zeleně dle návrhů a hlasování občanů

Navrhovatel/ka: Klára Šmídová

obrázek k projektu: Částečná revitalizace Rekreační oblasti Palava

PRO TENTO PROJEKT SE NEHLASUJE Částečná revitalizace Rekreační oblasti Palava

Navrhovatel/ka: Luboš Sedlák

obrázek k projektu: Gril a posezení u Ježkova mostu

PRO TENTO PROJEKT SE NEHLASUJE Gril a posezení u Ježkova mostu

Navrhovatel/ka: Pavlína Komínková, Lukáš Dlapa

obrázek k projektu: Zažít park jinak

PRO TENTO PROJEKT SE NEHLASUJE Zažít park jinak

Navrhovatel/ka: Julie Veselá

Umístění kamerového systému se záznamem – 3 kusy, který by byl v kompetenci Městské policie Blansko. Kamera by monitorovala park mezi ulicemi Rožmitálova a Sv. Čecha u řeky Svitavy.
obrázek k projektu: Odpočinkový altánek u Domu s pečovatelskou službou na ulici 9. května

PRO TENTO PROJEKT SE NEHLASUJE Odpočinkový altánek u Domu s pečovatelskou službou na ulici 9. května

Navrhovatel/ka: Jarmila Daňková

Umístění altánku s lavičkami u Domu s pečovatelskou službou a vybudování zpevněné cesty k altánku bez schodů a obrubníků. Stávající čtyři lavičky nejsou chráněny proti přímému slunci nebo dalším povětrnostním podmínkám. Lidé s omezeným pohybem tak často nemohou trávit čas venku. Nezpevněná cesta je pro ně také komplikací.