Náměty

Tipy na menší projekty, zaslané obyvateli, které by mohly být celkově nebo jen zčásti realizovány z participativního rozpočtu. Pokud vás některý z nich zaujme, můžete ho zpracovat podle pravidel a přihlásit do participativního rozpočtu.

Vybudování pevné cesty v zahrádkářské kolonii Úmorčí / Ve Žlíbkách k žižlavické Hájence.

Informační cedule a naučná stezka

Mini-zoo

Podzemní kontejnery

Doplnění veřejného osvětlení u dětského hřiště a spojovacího chodníku

Teqballové hřiště

Pumptrackové sportoviště a bikepark

Discgolf

Oprava laviček v ulici Horní Palava

Na školním hřišti Erbenova instalovat posilovací stroje na cvičení a v případě, že nelze zpřístupnit dětské školní hřiště, které je neustále zamčené, instalovat na školním hřišti i nějaké prvky pro menší děti.

Doplnit chybějící lampu osvětlení na pěší trase trase stavebniny Bezručova – Sloupečník. Konkrétně poslední část silnice před odbočením na chodník u rybníčku.

Přechod pro chodce nebo jiná úprava nebezpečné situace přecházení chodců přes silnici u výjezdu z Blanska směrem na Těchov (u vodojemu)

Přidat nový námět

Max. délka je omezena na 1 000 znaků