Detail projektučíslo 1
Streetballové hřiště pod dopravákem

Navrhovatel/ka: Stanislav Komínek

Streetballové hřiště pod dopravákem

Zdůvodnění návrhu:

Basketbal je oblíbeným sportem v našem městě. V současné době existuje v Blansku více než desítka basketbalových košů na venkovních hřištích, ty jsou ale pro své zpracování vhodné spíše pro individuální nácvik hodu na koš než pro intenzivní hru streetballu, venkovní variantu basketbalu. Jeden z těchto košů je nyní umístěn také na hřišti, kterého se týká tento návrh. Část stávajícího hřiště pod dopravním hřištěm chceme v rámci projektu přeměnit na atraktivní, kvalitní a bezpečné streetballové hřiště, které bude splňovat parametry pro intenzivní hru a svým provedením přiláká hráče z okolí.

Návrh řešení:

Projekt se zaměřuje na výstavbu moderního streetballového hřiště, které bude sloužit jako atraktivní a bezpečné místo pro sportování mládeže i dospělých.

Streetball je pouliční forma basketbalu. Hraje se venku na jeden koš, jde o dynamický a zábavný sport, který nabízí možnost individuálního i týmového sportování. Basketbal je v jedním z nejoblíbenějších sportů ve městě, zapojují se do něj mladí i starší hráči včetně mongolské komunity.

Hřiště bude mít kvalitní konstrukci, která zaručí bezpečnost hráčů. Barevná hrací plocha a graffiti na okolní betonové stěně přispějí k vytvoření autentické atmosféry. Tento duch místa, genius loci, přispěje k atraktivitě hřiště a pomůže přilákat hráče z širokého okolí.

Streetball má ve městě dlouholetou tradici. Blanenský streetballový turnaj street4street se zde díky spolupráci bratří Komínků a Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (PVC klub) konal již v květnu 1999 a za více než 15 let pořádání ho navštívily tisíce hráčů z Blanska a okolí. Na tradici dnes navazuje turnaj s názvem Blanenská čunča. Streetball pochází z předměstí velkých měst v USA, oproti basketbalu v něm nejde jen o vítězství, ale i vyjádřením určité estetiky. Hráče zásadně ovlivnily triky a pohyby hráčů z legendárních AND1 Mixtapes, hra je propojena s kulturou hip-hopu, graffiti a pouličního umění.

Cílem tohoto projektu je podporovat zdravý životní styl a posilovat fyzickou aktivitu mladých lidí. Výstavba atraktivního hřiště bude mít i funkci prevence sociálně patologických jevů, protože poskytne mladým lidem alternativu k pasivnímu trávení volného času a může přispět k prevenci rizikového chování a kriminality. Kvalitní a bezpečné hřiště přiláká mladé lidi z okolí a poskytne jim prostor pro setkávání s přáteli a společné sportování.

Jako konstrukční řešení navrhujeme zabetonovat pevnou konstrukci koše s dostatečným přesahem minimálně 1,65 metru a tu osadit vhodnou odrazovou deskou a silnou obroučkou. Na současnou asfaltovou plochu doporučujeme nanést akrylátovou stěrku ve více vrstvách včetně závěrečné uzavírací vrstvy. Díky využité stěrce lze povrch realizovat v různých barvách, například v jedné barvě uvnitř šestky, v druhé uvnitř tříbodového území a třetí vně tříbodového území. Na závěr se dá realizovat odolnými barvami nástřik nejen čar, ale i grafiky včetně znaku města Blanska v šestkovém oblouku.

Rádi bychom také využili betonové zdi okolo hřiště a nabarvili je nebo nastříkali formou graffiti, aby místo získalo identitu. Na tom bychom rádi spolupracovali s blanenskými mladými výtvarníky nebo s výtvarníky sdruženými okolo blanenské Základní umělecké školy. V projektu proto myslíme i na náklady spojené s pořízením barev.

Předpokládané náklady projektu v součtu činí 350.000 Kč. V částce je zahrnuto 70.000 Kč na konstrukci, 270.000 Kč na akrylátovou stěrku použitou na povrch hřiště a také 20.000 Kč na barvy pro výtvarnou úpravu betonové stěny.

Přiložené fotografie:

Dotčené místo na mapě: