Detail projektučíslo 5
Úprava/revitalizace povrchu hřiště – Podlesí

O PROJEKTU SE NEHLASUJE

Navrhovatel/ka: Petra Šamalíková, Aleš Klíma

Úprava/revitalizace povrchu hřiště – Podlesí

Komentář města:

Navrhovatel projektu předložil návrh, který není realizovatelný v rámci participativního rozpočtu Společně PRO Blansko. Odhadované náklady výrazně převyšují alokovanou částku, v rozporu s námětem není možné bez překročení vyčleněné částky v rámci rozpočtu Společně PRO Blansko zajistit ani základní požadavek – přeměnu povrchu někdejšího sportoviště na multifunkční prostor s umělou trávou.

Zdůvodnění návrhu:

Současné hřiště je již několik let v dezolátním stavu. Po větším dešti je hřiště pod vodou a nedá se na něm provozovat žádná sportovní aktivita. Původně písčitý povrch zarůstá trávou. Sloupky na míčové sporty (volejbal, tenis atd.) se nedají použít, plot kolem hřiště je roztrhaný/děravý. Směrem od Sochorovy vily hřiště zarůstá stromy, keři. Hřiště je umístěno na sídlišti (mezi domy Podlesí 1562/3 a Podlesí 1880/14). Na sídlišti je hodně dětí, kterým nestačí pouze dětské hřiště s pískovištěm, skluzavkou a houpačkou, které je využíváno spíše malými dětmi. Po úpravě povrchu by bylo hřiště hojně využíváno a to nejen dětmi, ale i dospělými, kteří nechtějí jen sedět doma, ale jdou si zasportovat ven.

Návrh řešení:

Navrhujeme celkovou úpravu povrchu (vybagrování stávajícího povrhu, pokládka odvodňovacích trubek, pokládka prosívky, pokládka nového povrchu, oplocení, dodání branek, sítí, sloupků) + úpravu okolí. Hřiště by bylo využíváno nejen obyvateli sídliště Podlesí, ale i obyvateli jiných částí města Blanska. Předpokládané náklady projektu: Náklady by se dle velikosti stávajícího hřiště měly pohybovat v částce do 600 000 Kč.

Přiložené fotografie: