Participativní rozpočet Společně PRO Blansko

CO JE PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET?

Participativní rozpočtování je postup, jak se občané města mohou částečně zapojit do rozpočtového procesu a ovlivnit tak, na co bude vynaložena část veřejných financí. Obecně je možno popsat participativní rozpočet jako část peněz z rozpočtu města, o jejímž využití obyvatelé spolurozhodují se svými volenými zastupiteli.

CO MOHU NAVRHNOUT?

Máte nápady na úpravy zeleně, například sázení stromů nebo vytvoření klasické louky? Chtěli byste pořídit či upravit mobiliář jako lavičky, odpadkové koše, stojany na kola? Máte nápad na vytvoření či opravu menších dětských hřišť s herními prvky nebo pískovištěm? Nebo byste chtěli upravit veřejné prostranství – například předláždit staré chodníky, umístit tzv. šlapákové chodníčky na vyšlapané stezky, nebo by se vám líbila úprava parku?

Pak se zapojte do participativního rozpočtu (PRO) města Společně PRO Blansko, jehož pravidla schválili radní a zastupitelé pak pro příští rok odsouhlasili částku 700 tisíc na projekty participativního rozpočtu.

JAK MÁM POSTUPOVAT?

Postup, kterým se dospěje k tomu, jaké návrhy občanů budou součástí tohoto PRO, se může lišit od města k městu. Stejně tak se liší výše vyčleněných finančních prostředků z rozpočtu města. Vše jsme popsali v Pravidlech participativního rozpočtu „Společně PRO Blansko“.

Zvolený postup PRO lze popsat tak, že obyvatelé podávají návrhy (formuláře), co by se za vyčleněné peníze v rámci PRO mělo ve městě v následujícím období vylepšit. PRO slouží především pro menší úpravy veřejného prostranství. Při tvorbě projektů jsou jim k dispozici odborní zaměstnanci města.

Předložené projekty se posuzují z hlediska splnění pravidel (formální správnost) a z hlediska realizovatelnosti. Vyvrcholením procesu je hlasování, ve kterém všichni obyvatelé města rozhodnou, který návrh (nebo návrhy) má město realizovat.