Detail projektučíslo 7
DiscGolf Blansko

Navrhovatel/ka: Michal Král

DiscGolf Blansko

Zdůvodnění návrhu:

Discgolf je jednoduchá venkovní aktivita inspirovaná golfem. Cílem je dostat disk (létající talíř) z výhoziště do koše na co nejmenší počet hodů. Výhoziště spolu s košem tvoří jamku, kterých je na hřišti obvykle 6 až 18. Hráči je postupně obcházejí a počítají si celkové skóre.

Hra je ovlivněna členitostí terénu, stromy, keři nebo vodními prvky. Dalšími překážkami, které zvyšují bezpečnost hry a zároveň ji zpestřují, jsou zóny autů ohraničené např. plotem, chodníkem nebo silnicí, kterým se hráči snaží vyhnout a odkud nesmí hrát. Směr hry pak ovlivňují povinnosti, kudy hráč musí házet, např. povinnost hrát mezi dvěma stromy nebo obhodit sloup zleva.

Oblíbenost discgolfu spočívá v jeho jednoduchosti a dostupnosti. Ke hře stačí pouze jeden disk a hrát můžete zdarma na drtivé většině hřišť, kterých je u nás už 160 a na celém světě okolo 14 tisíc. Každé hřiště má jinou délku, obtížnost i tvář danou prostředím. Nejblíže k nám je hřistě na sídlišti Brno Lesná, vhodné pro začátečníky. Brno Zamilec je krásné, ale náročné lesní hřiště. Dlouhé hodiny s dětmi můžete strávit ve Vyškově, kde je 9 jamek umístěno v centrálním parku a 9 jamek v zóně s velkým dětským hřištěm, aquparkem, skateparkem, inlajny a dalšími atrakcemi.

Světovou elitu ve sportovním discgolfu můžete potkat na bezesporu nejkrásnějším hřišti v Evropě uprostřed zámeckého parku na Konopišti, které se ale bohužel staví jen na krátkou dobu k příležitosti konání prestižního evropského turnaje.

Okolo každého hřiště existuje komunita nadšenců, kteří společně trénují, starají se o hřiště, pořádají turnaje a zaučují nováčky. Taková komunita už v Blansku pomalu vzniká, stačila dvě setkání na přehradě a máme spoustu nadšených dětí i dospělých.

Discgolf je výborná celoroční aktivita nejen pro děti a dospělé, ale i pro seniory, kteří rádi spojí procházku s aktivním pohybem a hrou. Aktivita, která v Blansku zatím chybí.

Návrh řešení:

Blanenská přehrada je pro discgolf ideální – členitý terén, vodní nádrž, potok, stromy a pravidelně udržované zelené plochy. Intenzivně je využívaná zejména v letní sezóně, kdy na většině ploch odpočívají návštěvníci, při sportovních a kulturních akcích nebo v tuhé zimě k bruslení a sáňkování. Velmi oblíbené je dětské i workoutové hřiště a posezení u dvou občerstvení a restaurace, pokud jsou otevřeny.

Mimo hlavní sezónu je zde minimální návštěvnost – dopoledne děti z MŠ, chodci, běžci a rybáři. Navrhovaným projektem je vybudování discgolfového hřiště s max. 12 jamkami, které budou tvořit okruh okolo blanenské přehrady.

Mobiliář hřiště tvoří:

1. Infoboard – informační tabule s mapou jamek, obecnými a místními pravidly hry.
2. 12 ks výhozišť – dřevěný rám zapuštěný v zemi, písek, umělá tráva
3. 12 ks informačních tabulek s mapkou jamky a pravidly hry na konkrétní jamce
4. 12 ks discgolfových košů
5. 10 ks puttovacích kamenů Informační tabule, tabulky i koše jsou upevněné na zemních vrutech, a tedy jsou snadno přemístitelné stejně jako výhoziště, např. z důvodu plánované revitalizace.

Součástí nákladů jsou kromě vlastní realizace hřiště i projekční a grafické práce včetně konkrétního návrhu umístění jamek a návrhu místních pravidel uvedených na informační tabuli. Odhadovaná cena projektu je 370 tis. Kč bez DPH.

Předběžný návrh hřiště počítá i s rozdělením hřiště na malý okruh, tj. jamky na straně minigolfu, které budou méně náročné, a tedy vhodné pro děti, seniory a začátečníky. Součástí celého okruhu budou pak i jamky náročnější, např. jamka č. 6 pod hrází, s košem umístěným za odtokovým korytem nebo jamka č. 4, kterou bude možné hrát přímo přes vodní hladinu.

Okolo jamky č. 11 pak navrhuji umístit 10 puttovacích kamenů zapuštěných na úroveň terénu v různých vzdálenostech od koše. Puttovací kameny slouží k tréningu krátkých vzdáleností nebo pro různé zábavné hry.

Bezpečnost

Základním pravidlem disgolfu je neházet tam, kde mohu ohrozit lidi, zvířata nebo věci. V Blansku bydlím už šestou desítku let, velmi dobře znám dění na přehradě, a zcela chápu všechny připomínky k bezpečnosti hry, vnímám je a přemýšlím o nich. Vím, kam dojíždí děti na saních, ptám se rybářů, kde sedí a nesedí, vím, kde všude se v létě leží, mám nastudovaný i původní záměr revitalizace, a několik Vašich připomínek jsem již zapracoval do aktuálního návrhu jamek.

Konečný návrh samozřejmě bude konzultován s městem a jednou ze 3 firem, které mají zkušenost s realizací desítek discgolfových hřišť. Budu určitě navrhovat omezení nebo zákaz hry v době vysoké návstěvnosti na některých jamkách, protože bezpečnost je na prvním místě a zbylých 300 dní nám na hru bohatě stačí.

Díky za Váš hlas
Michal Král

Stránky DiscGolf Blansko
https://www.facebook.com/discgolfblansko/

Zkušenost Města Vyškov s discgolfem
https://youtu.be/d97hcAkWD8U?si=oWJjP_LvCTTYx33_

Stránky firem, které staví discgolfová hřiště
https://discgolfpark.cz
https://www.parklife.cz
https://www.discgolfovahriste.cz

Obr. 1 Předběžný návrh jamek
Obr. 2 Infoboard, výhoziště, informační tabulka k jamce
Obr. 3 Discgolfový koš
Obr. 4 Infoboard Chrudim
Obr. 5 Informační tabulka k jamce Šumperk
Obr. 6 Disky
Obr. 7 Blansko – jamka 1
Obr. 8 Blansko – jamka 5
Obr. 9 Blansko – jamka 11
Obr. 10 Předběžný rozpočet
Obr. 11 Setkání na přehradě
Obr. 12 Setkání na přehradě
Obr. 13 Setkání na přehradě

Přiložené fotografie:

Dotčené místo na mapě: