Projekty – ročník 2021

obrázek k projektu: Pumptrack Blansko
295 hlasů

Pumptrack Blansko

Navrhovatel/ka: Martin Pernica

Hlavním důvodem, proč předkládám svůj návrh Pumptrack Blansko, jsou nejen moje děti. Pumptracková dráha (uměle vytvořený uzavřený okruh pro jízdu na kole, odrážedle, ..) si je absolutně získala a po zkušenostech z návštěv obdobných tratí v okolních obcích a městech vím, že to tak bude i u mnoha dalších dětí a dokonce i dospělých. 

Po dohodě s odborem správy a rozvoje města není v rámci projektu navrhována konkrétní lokalita, ale pouze bližší specifikace podoby dráhy.

obrázek k projektu: Přístřešek pro koncerty a komunitní setkávání
137 hlasů

Přístřešek pro koncerty a komunitní setkávání

Navrhovatel/ka: Libor Čermák

Lokace pro umístění stavby se nachází v zámeckém parku (parc. č.31/1 – ostatní plocha v katastrálním území města Blanska). 

Důvodem pro předložení návrhu je zatraktivnění dané lokality o stavební prvek umožňující občanům města Blanska pořádat ambientní koncerty, oslavy a komunitní setkání s kulturním a společenským programem. Umístění stavby je situováno na nábřeží rybníku z pozůstatky dřívější stavby v zámeckém parku, Lokalita přímo vybízí k pořádání malých kulturních akcí a komunitních setkání, protože tato klidná část parku je dostatečně vzdálena od obydlených domů. Prostor bude možné využít také ke konání svatebních obřadů v letních měsících.

obrázek k projektu: Doplnění zeleně v městě Blansku
210 hlasů

Doplnění zeleně v městě Blansku

Navrhovatel/ka: Klára Šmídová

V posledních letech se zvyšuje zájem o zapracování zeleně do městského prostředí. Přesto každý den míjíme místa, která by větší zastoupení dřevin zasluhovala. Cílem navrhovaného projektu je osázení „opomíjených“ míst v Blansku stromy/keři a tím zvýšit kulturní a sociální kvality městského prostředí. 

V rámci projektu bylo navrženo 47 lokalit pro osázení novými stromy a keři, a to v co nejširším možném území města Blanska. Z návrhů bylo po konzultaci s Oddělením odboru správy a rozvoje města Blanska vyřazeno 15 míst z důvodu ochranných pásem, plánovaných investic a podobně. Výsledkem projektu bude osázení více než 100 vzrostlých stromů a keřů na 35 lokalitách a jejich následná péče po dobu dvou let. Dále jsou navržená 3 místa na selekci a podporu růstu vybraných náletových dřevin, čímž dojde k úspoře financí (výsadba, zalévání).

obrázek k projektu: Oprava příjezdové komunikace k zahrádkářské kolonii U Bílé skály
81 hlasů

Oprava příjezdové komunikace k zahrádkářské kolonii U Bílé skály

Navrhovatel/ka: Aleš Petrů

Zájmová oblast se nachází v lokalitě U Bílé skály. Na lokalitu vede lesní cesta (pravděpodobně kategorie 4L), jejíž části jsou ve vlastnictví Města Blanska. Konkrétní vymezení zájmového území viz. obrázky.

Stav komunikace se po každém dešti zhoršuje. Dochází ke smyvu a erozi lesní cesty. Dříve komunikace sloužila jako příjezdová ke skládce, ničila ji auta dovážející odpad (v současnosti je hmotnost aut omezena na 3,5 t). Na cestě jsou vyjeté koleje, velké díry a na části cesty vedoucí k zahrádkám došlo ke zničení asfaltového povrchu. Opravu cesty jsem již několikrát řešil se zástupci úřadu a byla mi slíbena oprava, která se ovšem nikdy neuskutečnila, dodána byla pouze cedule omezující vjezd aut nad 3,5 t. 

Pokud se chce majitel zahrádky dostat na svůj pozemek bez toho, aniž by využil lesní cesty, musí auto odstavit u STK a jít pěšky, což je zejména pro starší osoby, které na zahrádkách hospodaří, problém. Komplikovaná je také situace, když si chce zahrádkář přinést těžší náklad na zahradu (např. substrát). V tomto případě musí se substrátem ujít přibližně 850 metrů. 

obrázek k projektu: Zastřešené posezení na hřišti Blansko-Klepačov
422 hlasů

Zastřešené posezení na hřišti Blansko-Klepačov

Navrhovatel/ka: Pavel Tvarog

V současné době není žádná možnost ochrany občanů před nepříznivými vlivy počasí na hojně využívaném hřišti na Klepačově. Tímto dávám návrh do participativního rozpočtu na vybudování pevného přístřešku v dnes již nevyužívaném prostoru bývalého tenisového kurtu za hřištěm v městské části Klepačov, parcelní číslo 506/1 viz. příloha situační plán. Přístřešek by byl prospěšný jako zázemí pro ochranu spoluobčanů před nepříznivými vlivy počasí při pořádání častých sportovních a společenských akcích na hřišti v obci Klepačov a také jako zázemí pro workoutové hřiště a dnes již hojně využívaný nově vybudovaný pumptrack se sklil centrem pro výcvik terénní cyklistiky. V současné době je toto řešeno již nevyhovujícím a dosluhujícím svépomocně vyrobeným mobilním přístřeškem, který musí být po ukončení akce z bezpečnostních důvodů opět rozebrán.

obrázek k projektu: Úprava povrchu hřiště na Podlesí
239 hlasů

Úprava povrchu hřiště na Podlesí

Navrhovatel/ka: Petra Šamalíková

Současný stav hřiště je již několik let v dezolátním stavu. Po větším dešti je hřiště pod vodou a nedá se na něm provozovat žádný sport. Původně písčitý povrch zarůstá trávou. Sloupky na míčové sporty (volejbal, tenis....) se nedají použít, plot kolem hřiště je roztrhaný/děravý. Směrem od Sochorovy vily hřiště zarůstá stromy, keři. 

Hřiště je umístěno na sídlišti (mezi domy Podlesí 1562/3 a Podlesí 1880/14). Na sídlišti je hodně dětí, kterým nestačí pouze dětské hřiště s pískovištěm, skluzavkou, houpačkou a po úpravě povrchu a regeneraci by bylo hojně využíváno a to nejen dětmi, ale i dospělými, kteří nechtějí jen sedět doma, ale jdou si zasportovat ven. 

V případě, že by tento návrh neuspěl a město Blansko by ani nechtělo v budoucnu toto hřiště opravit, obyvatelé sídliště by místo chátrajícího hřiště jistě uvítali parkovací plochu.