Projekty – ročník 2022

obrázek k projektu: Odpočinkové místo před knihovnou
79 hlasů

Odpočinkové místo před knihovnou

Navrhovatel/ka: Lukáš Dlapa

Aktuálně se před budovou knihovny nachází ne moc vzhledné velkoobjemové betonové kostkové květináče. Jsou osazování květinami, které ale v průběhu léta vyžadují pravidelnou závlahu, což přináší nutnost stálé péče. Můj návrh mění daný prostor na místo, kde bude možné si odpočinout, posadit se a případně se i pobavit. Aktuálně se daným místem jen prochází. Přitom prostor před knihovnou a před informační kanceláří může skýtat i možnost se zastavit a posedět. Umístění by bylo na pozemcích patřících městu – konkrétně parcelní číslo 97/4 a 97/5.

obrázek k projektu: Slackline na ostrově Ludvíka Daňka
61 hlasů

Slackline na ostrově Ludvíka Daňka

Navrhovatel/ka: Martina Čumová

Slackline nebo také zkráceně lajna, či slacklining je balancování, chození a skákání na většinou polyesterovém či polyamidovém 25mm širokém popruhu upevněném mezi dvěma kotvícími body, například mezi stromy. Na rozdíl od chození po provazu není popruh na slackline napnutý staticky a ukotvený po stranách, ale je více či méně pružný a po celou dobu chození se dynamicky hýbe (Obrázek 1). Slacklining také nepoužívá žádné balanční pomůcky typu provazochodecké tyče aj… Je to pohybová aktivita vhodná pro širokou věkovou kategorii. Zpevníte si střed těla, posílíte svaly a uvolníte mysl. Na sportovním ostrově Ludvíka Daňka je stále dostatečný prostor pro umístění 4 sloupů/kůlů pro upevnění Slackline. Vzdálenost mezi jednotlivými kůly by měla být 5 m pro začátečníky a 12 m pro pokročilé. Aktivita je vhodná celoročně. Popruhy není nutno na zimu demontovat. Vzhledem k nízkým pořizovacím nákladům samotných popruhů, je lze obměňovat dle potřeby. V případě potřeby si uživatel může instalovat i svoji vlastní slackline. 

obrázek k projektu: Bosá stezka na Ježkově nábřeží
61 hlasů

Bosá stezka na Ježkově nábřeží

Navrhovatel/ka: Libor Čermák

V současné době je Ježkovo nábřeží řeky Svitavy mezi parkem u Zborováka a obchodním domem Billa využíváno pouze jako spojnice mezi dvěma body pro pěší a cyklisty a park není nijak více využíván, což je škoda. Vzrostlé stromy v horkém létě poskytují mnoho stínu a velké zelené plochy se hodí pro pikniky a další akce. Bohužel tato lokalita není obyvateli vyhledávána. Důvody k předložení tohoto návrhu jsou tedy dva: zatraktivnění této lokality pro místní obyvatele a nabídnutí relaxačního místa a vybudování relaxačního prvku, který se v Blansku nenachází, ale jehož obliba v rámci ČR roste a bývá hojně využíván. Místo vybrané pro realizaci bosé stezky se nachází mezi cyklostezkou a břehem Svitavy, v místech kde je slunný, rovný a rozlehlý zatravněný prostor.

obrázek k projektu: Pěší propojení městských částí Zborovce – Sever. Revitalizace „varianty střed“

PRO TENTO PROJEKT SE NEHLASUJE Pěší propojení městských částí Zborovce – Sever. Revitalizace „varianty střed“

Navrhovatel/ka: Bc. Ivana Tejkalová

Zvýšení atraktivnosti pěší docházky ze Zborovců k základní infrastruktuře města Blanska (základní škola Dvorská 26, školky, hřbitov, Zámek a potažmo celý střed města Blanska). Toto povede k odlivu individuální automobilové dopravy a zkvalitnění života ve městě.

obrázek k projektu: Oprava cesty „Sherwoodem“

PRO TENTO PROJEKT SE NEHLASUJE Oprava cesty „Sherwoodem“

Navrhovatel/ka: Jaroslava Fadrná

Cesta je již mnoho let využívána desítkami lidí ze Zborovců, kteří jsou nuceni kvůli nedostupnosti školy a školky chodit každý den na Sever a zpět pěšky, jelikož ani autobusové spojení není dostatečné. Týká se to i lidí, kteří docházejí na hřbitov a naopak těch, kteří docházejí na Zborovce např. na návštěvu. Cesta je za ta léta již v katastrofálním stavu a myslím, že místy je již i životu nebezpečné po ní chodit.
obrázek k projektu: Úprava/revitalizace povrchu hřiště – Podlesí

PRO TENTO PROJEKT SE NEHLASUJE Úprava/revitalizace povrchu hřiště – Podlesí

Navrhovatel/ka: Petra Šamalíková, Aleš Klíma

Současné hřiště je již několik let v dezolátním stavu. Po větším dešti je hřiště pod vodou a nedá se na něm provozovat žádná sportovní aktivita. Původně písčitý povrch zarůstá trávou. Sloupky na míčové sporty (volejbal, tenis atd.) se nedají použít, plot kolem hřiště je roztrhaný/děravý. Směrem od Sochorovy vily hřiště zarůstá stromy, keři. Hřiště je umístěno na sídlišti (mezi domy Podlesí 1562/3 a Podlesí 1880/14). Na sídlišti je hodně dětí, kterým nestačí pouze dětské hřiště s pískovištěm, skluzavkou a houpačkou, které je využíváno spíše malými dětmi. Po úpravě povrchu by bylo hřiště hojně využíváno a to nejen dětmi, ale i dospělými, kteří nechtějí jen sedět doma, ale jdou si zasportovat ven.
obrázek k projektu: Zokruhování cyklostezek Blansko

PRO TENTO PROJEKT SE NEHLASUJE Zokruhování cyklostezek Blansko

Navrhovatel/ka: Zdeněk Šaman

Důvody pro předložení návrhu: nová dopravní situace v Blansku (zrušení přejezdu ČD Blansko-město, přemostění Svitavy a ČD) navrženo: 1. trasa – zprovoznění „Kanclířky“ na pravém břehu Svitavy, pro chodce, běžce a cyklisty. 2. trasa-zprovoznění okruhu kolem Salmova jezu po hrázi řeky a polní cestě navazující na novou asfaltovou komunikaci pro tytéž. Cílem je vymístit přepravu osob-cyklistů mimo hlavní dopravní tahy, umožnit v centru města využití klidové zóny kolem Svitavy ke sportovním a volnočasovým aktivitám se zřetelem na novou blanenskou dominantu přemostění Svitavy a ČD.
obrázek k projektu: Vybudujme bludiště v poduklí

PRO TENTO PROJEKT SE NEHLASUJE Vybudujme bludiště v poduklí

Navrhovatel/ka: Filip Marek

V suterénu bývalého hotelu Dukla se již čtyři roky nenachází nic. Pojďme jej vybavit dočasnou instalací jednoho z největších bludišť v ČR. Zatraktivněme střed města turistům i obyvatelům města, malým i velkým, starým i mladým.