Detail projektučíslo 8
Venkovní úpravy areálu Veranda na Obůrce

Navrhovatel/ka: Miroslav Kolář

Venkovní úpravy areálu Veranda na Obůrce

Zdůvodnění návrhu:

Naším záměrem je obnova venkovního prostranství areálu Veranda na Obůrce formou veřejně přístupného parku. Lokalita je výchozím místem pro návštěvníky rozhledny Podvrší, leží na cyklotrase Blansko – Petrovice a turistické značené cestě Blansko – Sloup.

Pro návštěvníky, pěší i cykloturisty, poskytne park prostor k odpočinku, relaxaci a setkání s přáteli v prostředí zeleně a klidu. Pořádají se zde nejrůznější kulturní a společenské akce (např. Pytlácká zábava, Dětský den, Ostatky, Oslavy svatého Martina, zakončení prázdnin apod.) a navrhované úpravy pro jejich konání ve velké míře zajistí důstojné podmínky.

Návrh revitalizace zahrnuje zemní práce, výsadbu trávníku a listnatých stromů, vytvoření zpevněné plochy, místa pro ohniště a venkovního posezení. Současný stav je takový, že vstupní brána do areálu je trvale uzamčena a areál je veřejnosti přístupný pouze v době konání nějaké akce. Realizace záměru umožní jeho zpřístupnění pro širokou veřejnost.

Návrh řešení:

Zemní práce
Srovnání pozemku do roviny v jeho východní části. V západní části vytvořit ve středu návaznost, kterou dále ponechat v přirozeném svahu. Příprava na výsadbu – 906 m² – 55 tis. Kč Příprava na zpevněné plochy – 250 m² – 90 tis. Kč Srovnání do roviny – 113 m² – 100 tis. Kč

Zpevněné plochy
Vytvořit zpevněnou plochu před objektem Verandy. Příprava na zpevněné plochy – 200 m² Zpevněné plochy – 184 m² Celkem 200 tis. Kč

Výsadba
Na většinu pozemku a mimo zpevněných ploch založit trávník. Po obvodu pozemku vysadit listnaté stromy jako náhradu za dožívající vzrostlé buky. Tráva – 770 m² – 25 tis. Kč Stromy – 6.5 tis. Kč

Výstavba
Vybudovat jednoduchý plot z pletiva, který oddělí pozemek ve vlastnictví města od pozemku v pronájmu. 36 m – 45 tis. Kč

Doplňky
Po obvodu jižní části vytvořit stacionární posezení (stoly a lavice). V západní části vybudovat prostor pro ohniště. 14 lavic – 50 tis. Kč 7 stolů – 56 tis. Kč ohniště – 5 tis. Kč

Rozpočet
Předpokládaná cena je 632,5 tis. Kč. V návrhu je zahrnuta budoucí úspora na straně rozpočtu města Blansko, a to zrušení pronájmu na část parku, která není ve vlastnictví města. Pro realizaci není třeba stavebního povolení, ani ohlášení stavby. Zpevněné plochy, které by pro to mohly být toho předmětem, jsou do 200 m². Tato skutečnost byla ověřena na stavebním úřadu. Návrh respektuje stávající projektovou dokumentaci na rekonstrukci objektu Veranda.

Dotčené místo na mapě: