Detail projektučíslo 2
Lavička Jindřicha Wankla před blanenským zámkem

Navrhovatel/ka: Ing. Iva Pavlišová

Lavička Jindřicha Wankla před blanenským zámkem

Zdůvodnění návrhu:

Okolí zámku a zámecký park je klidová zóna, kterou využívají v letních měsících turisté, ale také místní obyvatelé. V zámku sídlí muzeum, které uchovává a prezentuje poznatky a doklady o historii regionu. Jsou zde expozice věnované tradici výroby
blanenské umělecké litiny, bádání v Moravském krasu a jeho prehistorie. Blansko se může pochlubit jednou z nejstarších tradic muzejnictví.

Jindřich Wankel zde bydlel na zámku i v podzámčí s celou svou rodinou. V druhé polovině 19. století pobýval v Blansku, kde byl jmenován knížecím a hutním lékařem. V Blansku se usadil a oženil se s Eliškou Šímovou. Celý život věnoval bádání v Moravském krasu. Přezdívá se mu „otec moravské archeologie“, položil základy speleologii i paleontologii.

Nejvíce se proslavil objevem v jeskynní svatyni v Býčí skále. Wankel je autorem romantického cestopisu Obrazy z Moravského Švýcarska a jeho minulosti a bohatě se angažoval také v blanenském společenském a kulturním životě. Stal se zakladatelem významného blanenského čtenářsko-pěveckého spolku Rastislav. V roce 1883 byl jmenován čestným občanem města. V

V rámci předkládaného projektu je plánováno umístění jeho sochy na stávající lavičku vedle kašny s možností vyfotit se.

Návrh řešení:

Před zámkem, kde žil a kde jsou v současnosti prezentovány jeho objevy, je umístěna litinová lavička, která vybízí k odpočinku. Umístění sochy významné blanenské osobnosti přímo na lavičku by zde plnilo osvětovou funkci pomocí umístěného QR kódu s odkazem na povídání o historii města a spojení s osobností Jindřicha Wankla. Aktuálně v QR kódu funguje odkaz na stránky Muzea Blanenska, které se prezentaci osobnosti Jindřicha Wankla věnuje.

Po vzoru větších evropských měst (Bratislava) a dalších destinací by místo mohlo sloužit také jako fotící místo. S kulisou blanenského zámku za zády a v doprovodu blanenského velikána by nikdo nemohl pohybovat o tom, odkud je fotka pořízena. Takové místo by určitě pozitivně podpořilo také rozvoj cestovního ruchu v regionu. Fotomísta využívá hojně zejména mladší generace a informace se pak šíří samy.

U materiálového provedení sochy byly zvažovány různé varianty. Po zvážení všech variant a poměření poměru „výkon vs. cena“ byla po konzultaci se sochařem zvolena varianta výroby sochy z polyesterové pryskyřice. Jedná se o trvanlivý a odolný materiál, který se používá do exteriérů. Cena takto zhotovené sochy v životní velikosti by byla cca 300.000 Kč a minimální dodací lhůta by byla 6–8 měsíců od schválení nabídky. Sochař by vyrobil sochu metodou 3D skenování těla a hlava by byla vymodelována podle přesných historických a antropologických dat a informací. Oblečení i doplňky sochy by byly dobově vytvořeny ve stylu konce 19. století.

Socha Jindřicha Wankla by byla patinována do černé barvy tak, aby připomínala litinové provedení. Litinové provedení sochy zapadne do stávajícího obsazení zámeckého parku a hodí se k povaze místa, kde je umístěna i ke stávající litinové lavičce. Bezprostřední okolí zámku je pod stálým dohledem kamer, takže by byla socha na zvoleném místě v bezpečí. Aktuálně také k osobnosti Jindřicha Wankla vzniká dokument o jeho životě.

Kontakt: SOCHAŘ – ONDŘEJ BÍLEK
Vystudoval atelier figurativního sochařství na Fakultě výtvarných umění v Brně. Antropologické rekonstrukci a zakázkové tvorbě do expozic se věnuje od roku 2014. Pro Muzeum Blanenska vytvořil sochu–rekonstrukci podoby princezny z Býčí skály.
info.larart@gmail.com
Tel: +420 775 972 250

Rozpočet:
výroba sochy – 300 tis. Kč
instalace – max. 50 tis. Kč

Přiložené fotografie:

Dotčené místo na mapě: