Detail projektučíslo 12
Rekonstrukce historické kašny na Starém Blansku

Navrhovatel/ka: Štěpán Bahelka

Rekonstrukce historické kašny na Starém Blansku

Zdůvodnění návrhu:

V parčíku mezi ulicemi Komenského a Zdíkova je umístěna historická litinová kašna, která údajně byla původně před radnicí. Její stav by si zasloužil uvedení do původního stavu, včetně úpravy okolí.

Návrh řešení:

Vlastní kašnu uvést do původního stavu doplněním čtyř okrasných prvků po obvodu a její ošetření (obdobně jako litinové sochy na Wanklově náměstí). Uvedení do provozu. Dále úprava prostoru okolo kašny vhodným povrchem a zachování parkovacích míst. Projekt je určen obyvatelům Blanska k připomenutí historie města, jako i návštěvníkům Blanska, především kostela sv. Martina a na něj navazující památky. Projekt by měl být realizován odbornou firmou se specializací na litinu. Předpokládané náklady na realizaci odhadnuty na 400 tis.Kč

Přiložené fotografie:

Dotčené místo na mapě: