Detail projektučíslo 11
Pro Skatepark Blansko, Minirampa a osvětlení

Navrhovatel/ka: Robert Hořava

Pro Skatepark Blansko, Minirampa a osvětlení

Zdůvodnění návrhu:

Blanenský skatepark ročně využívají stovky návštěvníků od dětí, mládeže, mladých dospělých a rodičů, kteří zde tráví aktivně svůj volný čas. Vybavení skateparku je bohužel v současnosti stále nedostatečné pro využití v plné míře.

V rámci projektu navrhujeme rozšíření skateparku o minirampu, posezení a lampy. Minirampa je jednou ze základních součástí dobře vybavených skateparků po celé České republice. Pro rozvoj streetových dovedností je základem.

Osvětlení, které je malým nákladem, umožní všem účastníkům trávit čas na skateparku i v podzimních a jarních dnech, kdy už je brzy tma. Slibujeme si od toho ještě větší využitelnost skateparku.

V prostoru skateparku by bylo vhodné umístit i dvě bedny na streetové využití. I když jde o jedno z nejvyužívanějších sportovišti v Blansku, není zde dostatek posezení. Proto navrhujeme doplnění prostoru o další lavičky.

Všechny návrhy vycházejí z výstupů Komunitního projetu, který se zabývá práci s dětmi, dospívajícími a jejich rodinami, který probíhá v rámci evropského projektu Místní akční skupiny Moravský kras.

Návrh řešení:

Pořízení nového vybavení Skateparku Blansko, řazené podle důležitosti:

1. Minirampa – 659 450 Kč.
Cena Minirampy je konečná včetně DPH, včetně umístění na skatepark (výška rádiusu 1,7m; šířka 6m; délka 11,5m). Přikládám cenovou nabídkou od firmy, která nový skatepark zhotovila.

2. čtyři městské lampy.
Může se jednat pouze o rozšíření stávajících městských lamp, kdy se za vrchní díl pořídí rozdvojení, směřující i na skatepark cca – 40 tis. Celkem cca 699 450 Kč. V případě, že zbudou finance z pořízení městských lamp, upřednostňujeme:

3. dvě Bedny na streetovou jízdu
cca 40 tis.

4. dvě městské lavičky
cca 20 tis.

Dotčené místo na mapě: