Detail projektučíslo 2
Pěší propojení městských částí Zborovce – Sever. Revitalizace „varianty střed“

O PROJEKTU SE NEHLASUJE

Navrhovatel/ka: Bc. Ivana Tejkalová

Pěší propojení městských částí Zborovce – Sever. Revitalizace „varianty střed“

Komentář města:

Navrhovatel projektu předložil návrh, který není realizovatelný v rámci participativního rozpočtu Společně PRO Blansko. Pozemky nejsou v majetku města.

Zdůvodnění návrhu:

Zvýšení atraktivnosti pěší docházky ze Zborovců k základní infrastruktuře města Blanska (základní škola Dvorská 26, školky, hřbitov, Zámek a potažmo celý střed města Blanska). Toto povede k odlivu individuální automobilové dopravy a zkvalitnění života ve městě.

Návrh řešení:

Pěší propojení městských částí Zborovce – Sever, revitalizace „varianty střed“. V současné době je možné toto pěší propojení realizovat třemi směry: 

Varianta 1: Pod Zborovce z kopce dolů ke stavebninám, prudkým stoupáním chodníčkem k ulici Konečná, následně ulice Křižkovského a dále. Tento chodník je v zimě téměř neschůdný, klouže.

Varianta 2: Ulicí Pekařská dolů k potoku Sloupečník, stoupání podél zahrádek k Palavě, dolů po ulici Dvorská (výškově značně neefektivní).

Varianta 3: (varianta střed): ulicí Sloupečník, překonat potok Sloupečník, poté přímou cestu lesem na ul. Křižkovského.

Délkové porovnání výše uvedených variant (start: Hruška Zborovce, cíl: ZŠ Dvorská Blansko): varianta 1 – délka 1,4 km, varianta 2 – délka 1,7 km, varianta 3 – délka 1,0 km.

Varianta 3 (varianta střed) vychází tedy jako jednoznačně nejatraktivnější pěší spojení obou městských částí. Jejím problémem je aktuální stav. Jedná se o lesní pěšinu ve svahu, kterou lze využívat pouze za suchého letního počasí. V minulosti došlo k úpravě cesty, bohužel tyto úpravy nebyly provedeny trvalým způsobem. V současné době se výdřeva částečně rozpadla, ze země ční železné roxory a cesta se stává nebezpečnou.

I přes tento stav je tato cesta hojně využívána zejména školáky při cestě na ZŠ Dvorskou, která je jednou ze spádových škol pro část Zborovce. Řešením dané situace by bylo zpevnění této cesty dlažbou a osazení zábradlím. Majetkové poměry v dané lokalitě jsou příznivé pro realizaci tohoto záměru, vše se nachází na parc.č: 855/4, k.ú. Blansko, ve vlastnictví Lesů ČR.

Předpokládané náklady projektu:

Cca 460 tisíc Kč s DPH. Vzhledem k tomu, že není k dispozici přesné geodetické zaměření lokality, jednalo se o kvalifikovaný odhad.

Přiložené fotografie:

Dotčené místo na mapě: