Detail projektučíslo 3
Slackline na ostrově Ludvíka Daňka

Navrhovatel/ka: Martina Čumová

Zprávy o realizaci vítězných projektů

31. 7. 2023
Město dokončuje dva projekty z loňského participativního rozpočtu

Slackline na ostrově Ludvíka Daňka

Zdůvodnění návrhu:

Slackline nebo také zkráceně lajna, či slacklining je balancování, chození a skákání na většinou polyesterovém či polyamidovém 25mm širokém popruhu upevněném mezi dvěma kotvícími body, například mezi stromy. Na rozdíl od chození po provazu není popruh na slackline napnutý staticky a ukotvený po stranách, ale je více či méně pružný a po celou dobu chození se dynamicky hýbe (Obrázek 1). Slacklining také nepoužívá žádné balanční pomůcky typu provazochodecké tyče aj… Je to pohybová aktivita vhodná pro širokou věkovou kategorii. Zpevníte si střed těla, posílíte svaly a uvolníte mysl. Na sportovním ostrově Ludvíka Daňka je stále dostatečný prostor pro umístění 4 sloupů/kůlů pro upevnění Slackline. Vzdálenost mezi jednotlivými kůly by měla být 5 m pro začátečníky a 12 m pro pokročilé. Aktivita je vhodná celoročně. Popruhy není nutno na zimu demontovat. Vzhledem k nízkým pořizovacím nákladům samotných popruhů, je lze obměňovat dle potřeby. V případě potřeby si uživatel může instalovat i svoji vlastní slackline. 

Návrh řešení:

Na sportovním ostrově Ludvíka Daňka by se ve vhodném místě mezi basebollovým hřištěm a areálem firmy Expal umístily 4 kůly se slackline vzdálených 5 a 12 m od sebe (začátečníci a pokročilí). Mezi kůly vzdálené 5 m od sebe by se upevnil popruh o tloušťce 50 mm a mezi kůly 12 m vzdálené by se upevnil 25mm popruh. Rozteč mezi krátkou a dlouhou variantou by měla činit nejméně 150 cm. Projekt by zahrnoval vsazení 4 ocelových kůlů do země ve vzdálenosti 5 a 12 m od sebe a upevněné slackline popruhy. Výška kůlů od země by měla činit nejméně 110 cm.   Předpokládané náklady projektu: Celkové finanční náklady na zabudování 4 kůlů a pořízení 2 slackline setů odhaduji na cca 50 000 Kč, a to hlavně za terénní práce. Samotné slackline sety jsou v této sumě zanedbatelné vzhledem k jejich pořizovací ceně, která je obvykle do 1 600 Kč. 

Přiložené fotografie: