Detail projektučíslo 7
Zokruhování cyklostezek Blansko

O PROJEKTU SE NEHLASUJE

Navrhovatel/ka: Zdeněk Šaman

Zokruhování cyklostezek Blansko

Komentář města:

Navrhovatel projektu předložil návrh, který není realizovatelný v rámci participativního rozpočtu Společně PRO Blansko. Pro realizaci námětu je třeba vypracovat projektovou dokumentaci a získat stavební povolení, což je v rozporu s platnými pravidly participativního rozpočtu Společně PRO Blansko

Zdůvodnění návrhu:

Důvody pro předložení návrhu: nová dopravní situace v Blansku (zrušení přejezdu ČD Blansko-město, přemostění Svitavy a ČD) navrženo: 1. trasa – zprovoznění „Kanclířky“ na pravém břehu Svitavy, pro chodce, běžce a cyklisty. 2. trasa-zprovoznění okruhu kolem Salmova jezu po hrázi řeky a polní cestě navazující na novou asfaltovou komunikaci pro tytéž. Cílem je vymístit přepravu osob-cyklistů mimo hlavní dopravní tahy, umožnit v centru města využití klidové zóny kolem Svitavy ke sportovním a volnočasovým aktivitám se zřetelem na novou blanenskou dominantu přemostění Svitavy a ČD.

Návrh řešení:

1. trasa-sjezd u zastávky ČD Blansko-město na starou stezku „Kanclířku“ po pravém břehu Svitavy a výjezd u nádraží Blansko v délce cca 1 km, 2. trasa-nájezd na hrázovou pěšinu od Salmova jezu ke komunikaci Blansko-Dolní Lhota, úprava polní cesty od sítě cyklostezek na sportovním ostrově po novou asfaltovou komunikaci v délce cca 500 m. Předpokládané náklady projektu: Po konzultaci s potenciálním zhotovitelem by náklady na cca 1.500 m zpevněné pojezdovky s mlatovým povrchem, se smýcením náletových dřevin a stržením travního drnu neměly přesáhnout částku stanovenou jako limit participativního rozpočtu tedy 700.000,-Kč vč. DPH.

Přiložené fotografie: