Detail projektučíslo 8
Vybudujme bludiště v poduklí

O PROJEKTU SE NEHLASUJE

Navrhovatel/ka: Filip Marek

Vybudujme bludiště v poduklí

Komentář města:

Navrhovatel projektu předložil návrh, který není realizovatelný v rámci participativního rozpočtu Společně PRO Blansko. Pro realizaci námětu je třeba vypracovat projektovou dokumentaci a získat stavební povolení, což je v rozporu s platnými pravidly participativního rozpočtu Společně PRO Blansko.

Zdůvodnění návrhu:

V suterénu bývalého hotelu Dukla se již čtyři roky nenachází nic. Pojďme jej vybavit dočasnou instalací jednoho z největších bludišť v ČR. Zatraktivněme střed města turistům i obyvatelům města, malým i velkým, starým i mladým.

Návrh řešení:

V suterénu se bude nacházet bludiště vyrobené převážně z desek OSB, natřené na černou barvu, skýtající malý vestibul, s možností odložení věcí, odpočinku a malého občerstvení. Celou vestavbu bude možno ukotvit samu do sebe, takže nebude porušena nosná konstrukce objektu. Režimy bludiště se budou dělit na plně osvětlené pro děti a s minimem světla pro starší. V možnostech je i trasa s „čelovkami“. Předpokládané náklady projektu: Na tento projekt v jeho nejlevnější podobě bude potřeba asi 3 750 m² OSB desek + spojovací materiál což by mělo vyjít na 600 000 Kč. Realizaci může provádět specializovaná firma, díky nenáročnosti je však možností i dobrovolnická práce skautů (formou workshopu)

Přiložené fotografie: