Detail projektučíslo 4
Oprava cesty „Sherwoodem“

O PROJEKTU SE NEHLASUJE

Navrhovatel/ka: Jaroslava Fadrná

Oprava cesty „Sherwoodem“

Komentář města:

Navrhovatel projektu předložil návrh, který není realizovatelný v rámci participativního rozpočtu Společně PRO Blansko. Pozemky nejsou v majetku města.

Zdůvodnění návrhu:

Cesta je již mnoho let využívána desítkami lidí ze Zborovců, kteří jsou nuceni kvůli nedostupnosti školy a školky chodit každý den na Sever a zpět pěšky, jelikož ani autobusové spojení není dostatečné. Týká se to i lidí, kteří docházejí na hřbitov a naopak těch, kteří docházejí na Zborovce např. na návštěvu. Cesta je za ta léta již v katastrofálním stavu a myslím, že místy je již i životu nebezpečné po ní chodit.

Návrh řešení:

Navrhuji, aby bylo doplněno schodové řešení, které již za dobu od minulé realizace zetlelo a zmizelo. Je možné využít dřevo, kterého je kolem dostatek, stejně tak i trubky, které jsou z minulosti v zemi zaražené a poskytovaly oporu kládám (schodkům), jsou použitelné, alespoň z velké části, a pokud bude potřeba doplnit několik kusů, tak stavebního odpadu, ze kterého by se daly nařezat, je nyní asi v Blansku dost. Dále by se mohlo v kritických místech instalovat dřevěné zábradlí, aby i starší občané měli oporu, když docházejí na hřbitov a po dešti pomohlo k lepší schůdnosti této cesty. Návrh se týká celého sídliště Zborovce a mnohých ze Severu. Realizace by pomohla každý den mnoha lidem, aby nechali auto doma a šliěšky. Dosud se cesta mnohými nevyužívá pro její nebezpečnost, a proto raději jedou autem nebo autobusem, nebo nejdou vůbec. Předpokládané náklady projektu: Náklady této stavby budou minimální, co se týče materiálu, jde jen o práci, kterou by možná zvládlo i město Blansko v rámci svých sil.

Přiložené fotografie: