Detail projektučíslo 6
Bosá stezka na Ježkově nábřeží

Navrhovatel/ka: Libor Čermák

Zprávy o realizaci vítězných projektů

31. 7. 2023
Město dokončuje dva projekty z loňského participativního rozpočtu

Bosá stezka na Ježkově nábřeží

Zdůvodnění návrhu:

V současné době je Ježkovo nábřeží řeky Svitavy mezi parkem u Zborováka a obchodním domem Billa využíváno pouze jako spojnice mezi dvěma body pro pěší a cyklisty a park není nijak více využíván, což je škoda. Vzrostlé stromy v horkém létě poskytují mnoho stínu a velké zelené plochy se hodí pro pikniky a další akce. Bohužel tato lokalita není obyvateli vyhledávána. Důvody k předložení tohoto návrhu jsou tedy dva: zatraktivnění této lokality pro místní obyvatele a nabídnutí relaxačního místa a vybudování relaxačního prvku, který se v Blansku nenachází, ale jehož obliba v rámci ČR roste a bývá hojně využíván. Místo vybrané pro realizaci bosé stezky se nachází mezi cyklostezkou a břehem Svitavy, v místech kde je slunný, rovný a rozlehlý zatravněný prostor.

Návrh řešení:

Návrhem je vybudování „bosého chodníku” v délce 10 m, s různými došlapovými plochami. Bezpečnou formou zprostředkování zážitku bosé chůze jsou tzv. Stezky pro bosé nohy.  Jde v podstatě o ohraničený povrch cesty, upravený přírodním materiálem (šišky, písek, oblázky, kůra, jehličí, kamínky, větvičky apod.) tak, aby poskytl bosým chodidlům rozličnou škálu hmatových a stimulačních vjemů. Významné je také estetické hledisko. Při vhodně zvoleném obrubníku a povrchu je chodník příjemný nejen chodidlům, ale stává se zajímavým, oku lahodícím architektonickým prvkem. Po konzultaci se stav. úřadem navrhuji variantu dřevěných obrubníků, které jsou také pohledově lepší. Předpokládané náklady projektu: 1) Při vybudování na klíč odbornou firmou: 130 000 – 180 000 Kč bez DPH, dle zvolené varianty a rozsahu doplňkových služeb (údržba apod.) 2) Při vybudování svépomocí: Cca 100 000 Kč bez DPH dle zvolených materiálů a postupů

Přiložené fotografie: