Detail projektučíslo 18
Odpočinkový altánek u Domu s pečovatelskou službou na ulici 9. května

O PROJEKTU SE NEHLASUJE

Navrhovatel/ka: Jarmila Daňková

Odpočinkový altánek u Domu s pečovatelskou službou na ulici 9. května

Komentář města:

Navrhovatelka projektu č. 16 předložila projekt, který je již připraven k realizaci v rámci návrhu rozpočtu na rok 2021.

Zdůvodnění návrhu:

Umístění altánku s lavičkami u Domu s pečovatelskou službou a vybudování zpevněné cesty k altánku bez schodů a obrubníků. Stávající čtyři lavičky nejsou chráněny proti přímému slunci nebo dalším povětrnostním podmínkám. Lidé s omezeným pohybem tak často nemohou trávit čas venku. Nezpevněná cesta je pro ně také komplikací.

Návrh řešení:

Odhadované náklady: 50 tisíc Kč

Přiložené fotografie: