Detail projektučíslo 13
Doplnění městské zeleně dle návrhů a hlasování občanů

O PROJEKTU SE NEHLASUJE

Navrhovatel/ka: Klára Šmídová

Návrh řešení:

Odůvodnění:
Navrhovatelka projektu č. 8 předložila v rozporu s pravidly tzv. měkký projekt. Jde o obecný návrh a dlouhodobější aktivitu. Z návrhu nevyplývají konkrétní místa, kde by k výsadbě mohlo dojít. 

Cílem projektu je osazování opomíjených míst ve městě zelení a dřevinami. Protože dřeviny zlepšují kvalitu životního prostředí pro obyvatele města (filtrují znečištěné ovzduší, zvyšují biodiverzitu, fungují jako přirozená klimatizace, zpomalují odtok vody při srážkách, snižují hlučnost apod.).

V první fázi projektu by měla být vytvořena interaktivní mapa míst, kde by k výsadbě mohlo dojít. Veřejnost do mapy přidá návrhy na výsadbu zeleně. Po určeném termínu budou podané návrhy posouzeny autorkou projektu ve spolupráci s odbornicí na arboristiku a ekotoxikologii Kristýnou Vlachovou. Vyselektované projekty budou posouzeny příslušnými odbornými pracovišti MěÚ. Na stránkách úřadu pak bude zveřejněn výsledek posuzovaných návrhů. V druhé fázi bude probíhat hlasování o jednotlivých návrzích.

Odhadované nálady zahrnují: realizace webu, propagace projektu v tisku, výsadba a následná péče o zeleň po období 2 let. 

Odhadované náklady: 200 tisíc Kč