Detail projektučíslo 7
Úprava veřejného prostranství pro setkávání občanů

Navrhovatel/ka: Hana Jedináková

Úprava veřejného prostranství pro setkávání občanů

Zdůvodnění návrhu:

Jedná se o prostor mezi vstupem do místnosti občanské aktivity (OA) Lažánky v kulturním domě a hasičskou zbrojnicí (pozemek parc. č. 1/1 v k. ú. Lažánky u Blanska). Tento prostor je využíván pro různé kulturní a společenské akce pořádané nejen OA Lažánky.

Návrh řešení:

Rozšíření stávající zpevněné plochy, vybudování kryté pergoly, dokončení terénních úprav za kulturním domem, včetně prostoru za hasičskou zbrojnicí.  

Projekt je určen pro všechny věkové kategorie bez omezení. Přístup na veřejné prostranství je bezbariérový.

Odhadované náklady: 350 tisíc Kč

Dotčené místo na mapě: