Detail projektučíslo 17
Zažít park jinak

O PROJEKTU SE NEHLASUJE

Navrhovatel/ka: Julie Veselá

Zažít park jinak

Komentář města:

Navrhovatelka projektu č. 18 předložila nerealizovatelný projekt, neboť v místě kavárny Julie‘s není veden optický kabel, na který by bylo možno kamery připojit a kamery není možné instalovat ani na lampy veřejného osvětlení, protože tak by byly v dosahu vandalů.

Zdůvodnění návrhu:

Umístění kamerového systému se záznamem – 3 kusy, který by byl v kompetenci Městské policie Blansko. Kamera by monitorovala park mezi ulicemi Rožmitálova a Sv. Čecha u řeky Svitavy.

Návrh řešení:

Důvodem k navrhovanému řešení je zvýšený výskyt problémových občanů, lidí bez domova nebo lidí, kteří v parku požívají omamné a návykové látky. Dochází tak k potyčkám, zvýšenému hluku a znečištění v parku. Problém se dle odhadů dotýká denně až dvou tisíc lidí. Místo na břehu řeky, které může sloužit k odpočinku a být místem klidu, je tak místem s hlukem, zápachem a potyčkami, které musí řešit strážníci městské policie. Umístění kamer by mělo sloužit preventivně a jako odstrašení pro problémové jedince, jako usnadnění dohledu pro strážníky MP.   Kalkulace nákladů by měla zahrnovat umístění 3 kamerových systémů na existující sloupy veřejného osvětlení. Odhadované náklady: 200 tisíc Kč

Přiložené fotografie: