Detail projektučíslo 5
Zakrytí úložiště odpadků

Navrhovatel/ka: Karel Šváb za SVJ Jasanová 14–22

Zakrytí úložiště odpadků

Zdůvodnění návrhu:

Navrhujeme zakrytí kontejnerů, jak to mají okolní domy na Jasanové nebo Pod Javory. Domníváme se, že bychom eliminovali možnost odkládání odpadků a nepotřebných věcí od občanů, kteří nebydlí na sídlišti. Navíc by došlo k estetickému sjednocení v rámci sídliště.

Návrh řešení:

Úložiště odpadků se nachází v odkrytém prostoru mezi garážemi a vedle schodiště. Je zneužíváno kolemjdoucími a také spoluobčany z přilehlých rodinných domů. Z úložiště se stává skládka, neboť neodkládají odpady do kontejnerů, ale i mimo ně. Jedná se například o odpad jako starý nábytek, desky nebo odpad ze zahrad. Když zůstanou kontejnery otevřené, vítr rozfoukává lehčí odpadky po okolí.