Detail projektučíslo 12
První veřejný gril v Blansku

O PROJEKTU SE NEHLASUJE

Navrhovatel/ka: Martina Čumová

První veřejný gril v Blansku

Návrh řešení:

Odůvodnění:
Navrhovatelé projektu č. 6 a 15 předložili obdobný projekt. Navrhovaná místa pro umístění veřejného grilu nejsou v souladu se strategickými a koncepčními dokumenty města. Město Blansko plánuje umístění veřejného grilu v rekreační oblasti Palava, na kterou se nyní zpracovává studie.

Vybudování veřejného grilu s posezením v blízkosti Ježkova vlečného mostu. Lidé tak mohou venku a v příjemném prostředí trávit více svého volného času s rodinnou či přáteli. Součástí může být i nový prostor k příjemnému posezení. Navrhovanou lokalitou je nábřeží řeky Svitavy v blízkosti Ježkova vlečkového mostu na parcele č. 268/8.
Finanční odhad zahrnuje: gril, piknikový stůl, odpadkový koš a terénní úpravy.

Odhadované náklady: 115 tisíc Kč

Přiložené fotografie: