Detail projektučíslo 11
Oprava příjezdové komunikace k zahradám v lokalitě Zborovec

O PROJEKTU SE NEHLASUJE

Navrhovatel/ka: Eva Kelnerová

Oprava příjezdové komunikace k zahradám v lokalitě Zborovec

Návrh řešení:

Odůvodnění:
Navrhovatelka projektu č. 4 předložila projekt, který je vzhledem k předpokládané výši nákladů nerealizovatelný. Na projekt by musela být vypracována projektová dokumentace, která by řešila i veškeré podkladové vrstvy včetně odvodnění. Podpisový arch obsahoval pouze 6 podpisů, ostatní navrhovatelé projektu, kterých bylo 21, neuvedli bydliště.

Asfaltová komunikace vede k domu p. Krejčího, dále je cesta nezpevněná s vyjetými kolejemi, které zahrádkáři vysypávají zeminou. Ta je při každém dešti vyplavena a cesta na zahrady je téměř nesjízdná. Situaci vyřeší zpevnění komunikace a nový asfaltový povrch.

Přiložené fotografie: