Detail projektučíslo 6
Úprava povrchu hřiště na Podlesí

Navrhovatel/ka: Petra Šamalíková

Úprava povrchu hřiště na Podlesí

Zdůvodnění návrhu:

Současný stav hřiště je již několik let v dezolátním stavu. Po větším dešti je hřiště pod vodou a nedá se na něm provozovat žádný sport. Původně písčitý povrch zarůstá trávou. Sloupky na míčové sporty (volejbal, tenis....) se nedají použít, plot kolem hřiště je roztrhaný/děravý. Směrem od Sochorovy vily hřiště zarůstá stromy, keři. 

Hřiště je umístěno na sídlišti (mezi domy Podlesí 1562/3 a Podlesí 1880/14). Na sídlišti je hodně dětí, kterým nestačí pouze dětské hřiště s pískovištěm, skluzavkou, houpačkou a po úpravě povrchu a regeneraci by bylo hojně využíváno a to nejen dětmi, ale i dospělými, kteří nechtějí jen sedět doma, ale jdou si zasportovat ven. 

V případě, že by tento návrh neuspěl a město Blansko by ani nechtělo v budoucnu toto hřiště opravit, obyvatelé sídliště by místo chátrajícího hřiště jistě uvítali parkovací plochu.

Návrh řešení:

Navrhuji celkovou úpravu povrchu + úpravu okolí, aby se dalo hřiště používat pro více sportů (fotbal, volejbal, tenis, vybíjená.....). Hřiště by bylo využíváno nejen obyvateli sídliště Podlesí, ale i některými sportovními kluby, které by tento prostor dle zjištěných informací rády využili.

Co se týče nákladu projektu, tak je zapotřebí oslovit firmy, které se na tyto práce specializují a zažádat o předběžný projekt, který je spojen s vybagrováním stávajícího povrchu, pokládkou odvodňovacích trubek, pokládkou prosívky, povrchu, oplocení, dodání branek, sítí, sloupků. Dle velikosti stávajícího hřiště by se náklady mohly pohybovat v částce do cca 400 000 až 500 000 Kč.  

Velmi dobré zkušenosti jsou s firmou Umělky s.r.o., Fučíkova 909/19, 628 00 Brno, IČ: 04776763, DIČ: CZ04776763 ( https://www.umelky.cz/kontakt/ ).

Přiložené fotografie: