Detail projektučíslo 5
Zastřešené posezení na hřišti Blansko-Klepačov

Navrhovatel/ka: Pavel Tvarog

Zastřešené posezení na hřišti Blansko-Klepačov

Zdůvodnění návrhu:

V současné době není žádná možnost ochrany občanů před nepříznivými vlivy počasí na hojně využívaném hřišti na Klepačově. Tímto dávám návrh do participativního rozpočtu na vybudování pevného přístřešku v dnes již nevyužívaném prostoru bývalého tenisového kurtu za hřištěm v městské části Klepačov, parcelní číslo 506/1 viz. příloha situační plán. Přístřešek by byl prospěšný jako zázemí pro ochranu spoluobčanů před nepříznivými vlivy počasí při pořádání častých sportovních a společenských akcích na hřišti v obci Klepačov a také jako zázemí pro workoutové hřiště a dnes již hojně využívaný nově vybudovaný pumptrack se sklil centrem pro výcvik terénní cyklistiky. V současné době je toto řešeno již nevyhovujícím a dosluhujícím svépomocně vyrobeným mobilním přístřeškem, který musí být po ukončení akce z bezpečnostních důvodů opět rozebrán.

Návrh řešení:

V městské části Klepačov na pozemku za sportovním hřištěm parcelní číslo 506/1 plánujeme realizovat z důvodu častých společenských a sportovních aktivit zastřešené místo velikosti cca 20 × 5,5m pro posezení a úkryt před nepříznivými vlivy počasí. Přístřešek je koncipován pro    až 100 osob dle zkušeností z předchozích akcí.

Stavba je plánovaná jako nadzemní z dřevěných hoblovaných hranolů usazená na kovových ukotvených patkách s částečnou boční ochranou proti povětrnostním vlivům. Přístřešek bude z horní strany zaklopen polykarbonátovými deskami, popřípadě OSB deskami opatřené izolační fólií dle posouzení vlivu okolních dřevin na životnost povrchu zakončené okapem pro odvod vody. Pochozí prostor pod zastřešením je v plánu zpevnit plastovou zatravňovací dlažbou vysypanou jemným drceným kamenivem. Na zpevněný povrch je v plánu usadit až 16ks dřevěných piknikových stolů s lavicemi s kapacitou 6-8 osob k jednomu stolu.

Projekt je v plánu realizovat většinově svépomocí s částečnou podporou podnikatelských subjektů (opracování dřeva, dovoz materiálu aj.).

Předběžná cena projektu je cca 500 000 Kč.

Přiložené fotografie: