Detail projektučíslo 2
Přístřešek pro koncerty a komunitní setkávání

Navrhovatel/ka: Libor Čermák

Přístřešek pro koncerty a komunitní setkávání

Zdůvodnění návrhu:

Lokace pro umístění stavby se nachází v zámeckém parku (parc. č.31/1 – ostatní plocha v katastrálním území města Blanska). 

Důvodem pro předložení návrhu je zatraktivnění dané lokality o stavební prvek umožňující občanům města Blanska pořádat ambientní koncerty, oslavy a komunitní setkání s kulturním a společenským programem. Umístění stavby je situováno na nábřeží rybníku z pozůstatky dřívější stavby v zámeckém parku, Lokalita přímo vybízí k pořádání malých kulturních akcí a komunitních setkání, protože tato klidná část parku je dostatečně vzdálena od obydlených domů. Prostor bude možné využít také ke konání svatebních obřadů v letních měsících.

Návrh řešení:

Pódium mírně vyvýšené nad terén s konstrukcí připravenou pro mobilní zastřešení. Objekt bude vyvýšen zhruba 25 cm nad úroveň terénu. Přístup k pódiu bude možný po nedávno vybudovaném chodníku vedoucím po obvodu rybníka. 

Přilehlá zatravnění jsou stíněna vzrostlými stromy a mohou sloužit jako hlediště pro posluchače a diváky, či jako relaxační zóna. Umístění pod zvýšeným svahem také nabízí po odstranění keřového porostu možnost vybudování hlediště ve stylu amfiteátru–dvoustupňové nebo třístupňové terasovité hlediště s lavicemi. Umístění pódia je v souladu s připravovanou architektonickou studií využití a následných úprav parku v místě bývalé oranžerie.

Základy:
Objekt bude založen na železobetonových patkách s výškou svrchní hrany cca 250 mm nad úrovní upraveného terénu. Do vrchní plochy bude osazena kotvící patka pro vodorovné trámy.

Svislé konstrukce:
Nosnými prvky v rozích budou litinové sloupky odpovídající stylu ostatního vybavení parku. Alternativním materiálem pro použití je také dřevo nebo ocel.

Vodorovné konstrukce: 
Podlaha – konstrukce podlahy bude tvořena trámy osazenými do kotvících patek a finální podlahou z terasových desek (např: TYTO)
Strop – nosné sloupy budou provázány třemi litinovými oblouky (viz náčrt), 
Mobilní zastřešení – na stropní oblouky bude možné ukotvit do kovových ok nepromokavou plachtu

Vybavení:
Objekt bude vybaven rozvaděčem pro možnost připojení elektřiny

Rozpočet: 

Materiál:
Základové konstrukce ……………………………………………..……………….. 10.000 Kč
Konstrukční dřevo – trámy délky 6 m …………………………………………...… 28.800 Kč
Terasové desky na podlahu ……………………………………………………….. 15.000 Kč
Spojovací materiál ………………………………………………………………….. 10.000 Kč
Materiální vybavení ………………………………………………………………..…. 2.000 Kč
Litinové konstrukce ..…………………………………………………………………50.000 Kč
Mobilní plachta …………………………………………………………………….…. 5.000 Kč
Součet za materiál .………………………………………………….……...…….120.800 Kč

Práce:
Zemní práce vč. odvozu a uložení zeminy ………………………………..………. 5.000 Kč
Betonáž základů …………… ……………………………………………………….. 2.000 Kč
Sestavení nosné konstrukce …………………………………………………...…. 10.000 Kč
Položení podlahy ………………………………………………………………...…. 15.000 Kč
Elektroinstalace včetně materiálu ……….………………………………...……… 50.000 Kč
Součet za práci ..…………………………………………………….…………….. 82.000 Kč

Materiál ……………………… 120.800 Kč
Práce ………………………..… 82.000 Kč

Celkový součet …….. 202.800 Kč bez DPH

Jakého množství obyvatel se týká, komu je určeno

Navrhovaný objekt nabízí volné využití všemi občany města Blanska a přilehlého okolí. Využití pódia také jistě uvítají i žáci Základní umělecké školy pro taneční nebo hudební vystoupení. podium lze v letních měsících využít také ke konání svatebních obřadů.

Způsoby realizace

Vybudování pódia s konstrukcí pro mobilní zastřešení v historizujícím stylu s využitím litinových prvků  typických pro využití v okolí zámku a reprezentující průmyslově-historickou tradici města.

Přiložené fotografie: