Detail projektučíslo 4
Oprava příjezdové komunikace k zahrádkářské kolonii U Bílé skály

Navrhovatel/ka: Aleš Petrů

Oprava příjezdové komunikace k zahrádkářské kolonii U Bílé skály

Zdůvodnění návrhu:

Zájmová oblast se nachází v lokalitě U Bílé skály. Na lokalitu vede lesní cesta (pravděpodobně kategorie 4L), jejíž části jsou ve vlastnictví Města Blanska. Konkrétní vymezení zájmového území viz. obrázky.

Stav komunikace se po každém dešti zhoršuje. Dochází ke smyvu a erozi lesní cesty. Dříve komunikace sloužila jako příjezdová ke skládce, ničila ji auta dovážející odpad (v současnosti je hmotnost aut omezena na 3,5 t). Na cestě jsou vyjeté koleje, velké díry a na části cesty vedoucí k zahrádkám došlo ke zničení asfaltového povrchu. Opravu cesty jsem již několikrát řešil se zástupci úřadu a byla mi slíbena oprava, která se ovšem nikdy neuskutečnila, dodána byla pouze cedule omezující vjezd aut nad 3,5 t. 

Pokud se chce majitel zahrádky dostat na svůj pozemek bez toho, aniž by využil lesní cesty, musí auto odstavit u STK a jít pěšky, což je zejména pro starší osoby, které na zahrádkách hospodaří, problém. Komplikovaná je také situace, když si chce zahrádkář přinést těžší náklad na zahradu (např. substrát). V tomto případě musí se substrátem ujít přibližně 850 metrů. 

Návrh řešení:

Po jednání a prohlídce cesty s jednatelem firmy DEAS spol. s r.o. Ing. Filip navrhl jako nejlevnější a nejúčinnější řešení položení dvou šikmých odvodňovacích pásů cesty v délce 10 m a odvedení srážkové vody do vedlejšího potoku. Toto řešení ovšem zabrání jen nezhoršování stavu už tak špatné komunikace. 

Já osobně bych toto řešení trošku poupravil a doplnil o více odvodňovacích pásů, zasypání děr, opravení asfaltového povrchu (vytvořit pouze nájezd pro automobily) a v poslední řadě bych navrhoval cestu pokrýt drceným kamenivem nebo nestmeleným krytem pro dobré zhutňování kameniva při průjezdu automobilů. Cesta by měla být pokryta pouze v nejhorších úsecích.  

Problém se týká asi 40 zahrad (cca 300 obyvatel), pokud nepočítám sousední kolonii Hluchov, která je přístupná i po této cestě.   

Odhadované náklady na realizaci projektu:

Jelikož v této oblasti nemám žádné znalosti, navrhuji např. 5 odvodňovacích pásů -(např. https://www.ridex.cz/svodnice-vody-4000-mm-zarove-zinkovana-462cz52/) 36.845 Kč
Zasypání děr vhodným materiálem – cca 50.000 Kč
Oprava asfaltového povrchu (vytvoření pouze nájezdu pro automobily) – cca 150.000 Kč
Zpevnění cesty a pokrytí kamenivem či jiným vhodným povrchem v nejhorších částech cesty – cca 1.380 Kč/ m² 
Viz. http://www.uur.cz/default.asp?ID=899 
Náklady pro firmy – cca 130.000 Kč

Přiložené fotografie: