Bylo zahájeno podávání nových projektů

Podávat je můžete od 29. 5. 2023, 10:00 h do 16. 10. 2023, 18:00 h

On-line formulář pro podání projektu

Projekty – ročník 2023

obrázek k projektu: Streetballové hřiště pod dopravákem

Streetballové hřiště pod dopravákem

Navrhovatel/ka: Stanislav Komínek

Basketbal je oblíbeným sportem v našem městě. V současné době existuje v Blansku více než desítka basketbalových košů na venkovních hřištích, ty jsou ale pro své zpracování vhodné spíše pro individuální nácvik hodu na koš než pro intenzivní hru streetballu, venkovní variantu basketbalu. Jeden z těchto košů je nyní umístěn také na hřišti, kterého se týká tento návrh. Část stávajícího hřiště pod dopravním hřištěm chceme v rámci projektu přeměnit na atraktivní, kvalitní a bezpečné streetballové hřiště, které bude splňovat parametry pro intenzivní hru a svým provedením přiláká hráče z okolí.

obrázek k projektu: Lavička Jindřicha Wankla před blanenským zámkem

Lavička Jindřicha Wankla před blanenským zámkem

Navrhovatel/ka: Ing. Iva Pavlišová

Okolí zámku a zámecký park je klidová zóna, kterou využívají v letních měsících turisté, ale také místní obyvatelé. V zámku sídlí muzeum, které uchovává a prezentuje poznatky a doklady o historii regionu. Jsou zde expozice věnované tradici výroby
blanenské umělecké litiny, bádání v Moravském krasu a jeho prehistorie. Blansko se může pochlubit jednou z nejstarších tradic muzejnictví.

Jindřich Wankel zde bydlel na zámku i v podzámčí s celou svou rodinou. V druhé polovině 19. století pobýval v Blansku, kde byl jmenován knížecím a hutním lékařem. V Blansku se usadil a oženil se s Eliškou Šímovou. Celý život věnoval bádání v Moravském krasu. Přezdívá se mu „otec moravské archeologie“, položil základy speleologii i paleontologii.

Nejvíce se proslavil objevem v jeskynní svatyni v Býčí skále. Wankel je autorem romantického cestopisu Obrazy z Moravského Švýcarska a jeho minulosti a bohatě se angažoval také v blanenském společenském a kulturním životě. Stal se zakladatelem významného blanenského čtenářsko-pěveckého spolku Rastislav. V roce 1883 byl jmenován čestným občanem města. V

V rámci předkládaného projektu je plánováno umístění jeho sochy na stávající lavičku vedle kašny s možností vyfotit se.

obrázek k projektu: Osvětlení Ježkova nábřeží

Osvětlení Ježkova nábřeží

Navrhovatel/ka: Libor Čermák

Lokalita Ježkova nábřeží je dlouhodobě považována za neutěšené místo a večer se jí mnozí vyhýbají z důvodu chybějícího osvětlení. Jako vhodný prvek pro toto místo jej uvádí také respondenti v průzkumu nadace Veronica, který se zabýval oživením blanenského nábřeží (https://www.veronica.cz/oziveni-blanenskeho-nabrezi-svitavy)

obrázek k projektu: Dětský Pumptrack Blansko – Sportovní ostrov

Dětský Pumptrack Blansko – Sportovní ostrov

Navrhovatel/ka: Pavel Magda

Obliba terénní cyklistiky stoupá a obce či města si začínají stále více uvědomovat obrovský potenciál v jejím pozitivním vlivu na lidské zdraví spolu se zlepšováním fyzické zdatnosti. Jízda na kole prospívá pohybovému aparátu. Jízdu na kole si můžeme přitom dopřát a to i přímo ve městě při jízdě na pumptracku. Pumptrack je uzavřený, uměle vytvořený okruh pro jízdu na kole, který se projíždí bez šlapání. Okruh je tvořený vlnami a klopenými zatáčkami, které umožňují udržovat nebo dokonce zvyšovat rychlost jízdy pouhým pumpováním. Je to ideální nácvik rovnováhy, ovládání a získání základních dovedností na jízdních kolech, zároveň je to výborný prostředek pro zábavu a pilování technických dovedností.